Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej

22 kwietnia 2016
Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej

Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informujące o Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej. Zaproszenie kierujemy do nauczycieli, animatorów kultury, bibliotekarzy, pracowników ośrodków kultury oraz organizacji pozarządowych, a także urzędników odpowiedzialnych za kulturę i oświatę w powiatach ostrowieckim, buskim i jędrzejowskim. Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej to projekt realizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach w ramach programu Narodowego Centrum Kultury zatytułowanego Bardzo Młoda Kultura. Projekt realizowany będzie przez najbliższe 3 lata i mamy nadzieję, iż wspólnym wysiłkiem, zbudujemy innowacyjną ofertę edukacyjną dostosowaną do potrzeb lokalnej społeczności. Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej służy pomocą wszystkim , którzy szukają nowych form pracy na rzecz swojego najbliższego otoczenia. W ramach projektu przeprowadzimy między innymi warsztaty nowoczesnych metod animacji i edukacji w kulturze oraz warsztaty pisania projektów kulturalno-edukacyjnych. Celem naszych działań jest stworzenie płaszczyzny współpracy między instytucjami kultury i oświaty, jako dwoma filarami edukacji kulturowej. Liczymy, że ich efektem będą konkretne projekty, na realizację których zapewniamy finansowanie w formie grantów. Więcej informacji podczas spotkań: - 25 kwietnia 2016 roku w godzinach 12.00- 15.00 Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Ul. Siennieńskiej 54. - 26 kwietnia 2016 roku w godzinach 12.00- 15.00, Gminne Centrum Kultury Stopnica przy ulicy Kazimierza Wielkiego 15 - 27 kwietnia 2016 roku w godzinach 12.00- 15.00, Centrum Kultury w Jędrzejowie przy alei Józefa Piłsudskiego 3. Wypełnione karty zgłoszenia(w załączniku) prosimy wysyłać na adres akademia@wdk-kielce.pl w terminie do 22 kwietnia bieżącego roku.