Zaproszenie na konferencję

22 kwietnia 2016
Zaproszenie na konferencję
Zaproszenie na konferencję Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach Jarosław Machnicki, oraz dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Jacek Wołowiec, zapraszają na konferencję otwierającą projekt Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej. Konferencja odbędzie się 22 kwietnia 2016 roku o godzinie 11.00 w Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach. Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej to nowatorski projekt realizowany przez WDK oraz ŚCDN w oparciu o Bardzo Młodą Kulturę- ogólnopolski program zainicjowany przez Narodowe Centrum Kultury. Projekt będzie realizowany przez najbliższe 3 lata i mamy nadzieję, iż naszym wspólnym wysiłkiem, wytyczy na nowo granice definicji kultury oraz sposób jej postrzegania w społeczeństwie. Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej to jednak przede wszystkim miejsce, gdzie wsparcia w rozwijaniu edukacji kulturowej, mogą szukać wszystkie osoby działające w obszarze kultury i oświaty. Nauczyciele, samorządowcy, animatorzy kultury, bibliotekarze, pracownicy instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, a także artyści znajdą tu platformę do porozumienia i współpracy, mając na horyzoncie stworzenie nowego, innowacyjnego modelu edukacji w kulturze. W dzisiejszych czasach nie wystarczy bowiem zajmować się kulturą w sposób wtórny. Nowoczesna kultura tonie tylko uczestnictwo, ale też synteza wiedzy i kreatywności. Liczymy na to, że razem opracujemy inicjatywy budzące ten ogromny potencjał nie tylko w lokalnych społecznościach, ale przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży wspierając ich umiejętności krytycznego myślenia oraz kształtowania relacji ze światem i społeczeństwem, w którym przyjdzie im funkcjonować. Mamy nadzieję że dzięki temu, beneficjenci naszych projektów staną się nie tylko odbiorcami, ale też aktywnymi uczestnikami kultury. W ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej przewidujemy szereg bezpłatnych warsztatów poświęconych metodologii edukacji kulturowej. Do ich prowadzenia zaprosiliśmy wielu wybitnych i uznanych w Polsce ekspertów. Zadbaliśmy również o wsparcie dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki w tworzeniu projektów- odbędą się zajęcia z myślenia projektowego, pracy nad budowaniem projektu, oraz aplikowaniem o środki na jego realizację. Ważnym elementem naszej wspólnej pracy będzie również konkurs regrantingowy, w ramach którego przyznane zostaną dotacje na realizację pomysłów wypracowanych przez uczestników Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej. Ponownie zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych. Stwórzmy razem silną koalicję, na rzecz rozwoju naszego najcenniejszego dziedzictwa- kultury. Dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu i pracy, uda nam się przekształcić kulturę w żywą tkankę, na której wzrastać będą kolejne pokolenia. Serdecznie zapraszamy!