Witamy serdecznie w Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej!

22 kwietnia 2016
Witamy serdecznie w Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej!
Choć pojęcie kultury jest szeroko znane, jej definicja jest w dzisiejszych czasach trudna do uchwycenia. Jeśli założyć, że społeczność, w której funkcjonujemy jest fundamentem dającym nam oparcie w rzeczywistości, to kultura jest spoiwem, które czyni ten fundament trwałym i silnym. Kultura daje nam poczucie przynależności i w dużym stopniu określa naszą tożsamość. Dlatego tak ważne jest rozwijanie animacji oraz przede wszystkim- edukacji kulturowej.   W świecie kultury trwa zażarta dyskusja na temat roli edukacji kulturalnej. To, czym do tej pory zajmowały się instytucje kultury określa się mianem „upowszechniania kultury”. W pojęciu tym mieści się propagowanie wiedzy o kulturze, dziedzictwie kulturowym, tradycjach, sztuce- podsumowując jest to analiza dotychczasowego dorobku kulturalnego. Edukacja kulturowa stoi po przeciwnym biegunie. Opiera się na kreowaniu nowych relacji pomiędzy poszczególnymi elementami kultury, łączeniu je w nowe idee, syntetyzowaniu naszego dziedzictwa z tym co nowe.   Edukacja Kulturowa to ogromny i wciąż niezbadany obszar możliwości. Kiedy Krzysztof Kolumb wyruszał w swój słynny rejs ku Ameryce na pokładzie „Santa Marii”, nie spodziewał się że jego odkrycia zmienią losy świata. Płynął po nieznanych wodach, pchany pasją i chęcią postawienia stopy na nieprzetartym szlaku. Bądźmy Kolumbami Kultury- wszystkie ręce na pokład!   Do udziału w naszym projekcie zapraszamy wszystkich, którzy szukają możliwości realizowania projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także odkrywania kultury na nowo. Mile widziani są nauczyciele, pedagodzy, pracownicy ośrodków kultury i bibliotek, a także aktywiści stowarzyszeń niezależnych oraz animatorzy. Nasza wspólna praca na nowo zdefiniuje to czym jest kultura i jak wiele ma do zaoferowania społeczności. Akademia służyć będzie wspieraniu edukacji kulturowej rozumianej jako aktywne, twórcze, krytyczne formy uczestnictwa w kulturze. Nasza inicjatywa oparta jest na programie Bardzo Młoda kultura zainicjowanym przez Narodowe Centrum Kultury.   Program Bardzo Młoda Kultura realizowany będzie przez najbliższe 3 lata. Nadrzędnym celem projektu jest wzmocnienie potencjału jaki drzemie w edukacji kulturowej w Polsce. Służyć temu będzie pobudzenie i efektywne wykorzystanie edukacyjnej roli kultury. Kolejny cel to stworzenie systemu opierającego się na działaniach podejmowanych w sferze kultury. Te z kolei przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. System ma zostać zbudowany na podstawie merytorycznej współpracy pomiędzy ośrodkami kultury i edukacji.   Program „Bardzo Młoda Kultura” realizowany będzie przez 16 ośrodków z całej Polski. W województwie świętokrzyskim operatorem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Naszym zadaniem jest prowadzenie działań w kierunku: -Identyfikacji instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturową w regionie oraz diagnoza zasobów i ograniczeń dla rozwoju edukacji kulturowej i artystycznej w regionie -Prowadzenia działalności szkoleniowej wzmacniającej kompetencje edukatorów i nauczycieli , oraz rozwijanie systemów i źródeł informacji, pomocnych w zakresie edukacji kulturowej i artystycznej; -Przygotowywania otwartych konkursów, finansujących przedsięwzięcia edukacyjne realizowane wspólnie przez instytucje i organizacje reprezentujące oświatę i kulturę na terenie województwa świętokrzyskiego -Tworzenia sieci współpracy pomiędzy osobami zatrudnionymi w instytucjach i organizacjach kulturalnych i oświatowych oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.   Wszystkich chętnych zapraszamy do eksplorowania naszej strony internetowej. To tu znajduje się centrum dowodzenia naszej wyprawy w kulturę. Systematycznie będziemy zamieszczać tu informacje dotyczące realizowanych w ramach programu projektów. Tu też znajdziecie niezbędne dane teleadresowe oraz formularze. Cała naprzód ku młodej Kulturze!