Konferencja inaugurująca Świętokrzyską Akademię Edukacji Kulturowej

27 kwietnia 2016
Konferencja inaugurująca Świętokrzyską Akademię Edukacji Kulturowej

22 kwietnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste otwarcie Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej. Konferencja inauguracyjna była pierwszym przystankiem na 3 letniej ścieżce realizacji w województwie świętokrzyskim założeń Bardzo Młodej Kultury- innowacyjnego programu Narodowego Centrum Kultury.

W Sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury zebrało się ponad 150 osób. Były to osoby związane zarówno z instytucjami kultury jak i z oświatą, organizacjami pozarządowymi czy też animacją kultury. – Cieszę się że mogę uczestniczyć w tym wydarzeniu, jako że samorząd województwa świętokrzyskiego zawsze wspierał działania w obszarze kultury– przywitała gości w imieniu marszałka województwa świętokrzyskiego, wicemarszałek Agata Binkowska- Według definicji, kultura rozumiana jest jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Ale kultura to przede wszystkim ludzie, których zaangażowanie w jej podtrzymanie, jest jednym z filarów każdej społeczności. W tym punkcie, chcę podziękować wszystkim za liczną obecność.– dodała.

Głównym celem konferencji było zapoznanie przybyłych z założeniami ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura, zainicjowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Jego nadrzędnym celem jest wzmocnienie potencjału jaki drzemie w edukacji kulturowej. Głównie poprzez zacieśnienie współpracy między instytucjami kultury, oświaty, oraz stowarzyszeniami. W efekcie ma powstać system, stymulujący nie tylko kulturę samą w sobie ale także kształtowanie się  cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Według profesora Marka Krajewskiego, wykładowcy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i równocześnie współtwórcy założeń Bardzo Młodej Kultury, program ma przygotowywać ludzi do pełnego uczestnictwa w kulturze, rozumianego tutaj nie tylko jako jej konsumpcja, ale również obejmującego kreatywność.

Bardzo Młoda Kultura będzie realizowana przez najbliższe 3 lata w całym kraju. W każdym województwie za koordynację odpowiada jeden podmiot. W przypadku województwa świętokrzyskiego, jest to Wojewódzki Dom Kultury. Zanim jednak program objął zasięgiem całą Polskę, był pilotażowo realizowany w Poznaniu w latach 2013-2014. Narodowe Centrum Kultury które zainicjowało wówczas projekt w ramach programu Edukacja Kulturowa, ma nadzieję, że ogólnopolskie działania w tej materii wprowadzą polskie środowisko zajmujące się kulturą w XXI wiek. Szczegóły programu relacjonowała uczestnikom konferencji Justyna Smolińska- koordynator BMK z ramienia Narodowego Centrum Kultury. Bardzo Młoda Kultura obejmie w początkowej fazie swoim zasięgiem 4 powiaty województwa świętokrzyskiego. Pierwsze działania, tj. spotkania informacyjno-integrujące ruszyły już w powiecie ostrowieckim, jędrzejowskim, buskim oraz kieleckim. W dalszej kolejności, program zakłada warsztaty z nowoczesnych metod animacji kultury oraz pisania projektów, by na końcu zaowocować grantami w kwotach sięgających nawet 15 tysięcy złotych.

Podczas konferencji  odbył się także panel dyskusyjny w którym udział wzięli Krystyna Nowakowska- dyrektor Centrum Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach, Joanna Kowalska- wicedyrektor Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, Karolina Kępczyk- dyrektor Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, oraz Daniel Jacewicz- założyciel teatru „Brama” z Goleniowa. Panel poprowadziła inna osoba związana z początkami Bardzo Młodej Kultury- Maciej Frąckowiak z Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu, wykładowca tamtejszego Uniwersytetu A. Mickiewicza.

Tutaj dostępna jest galeria zdjęć z tego wydarzenia