Za nami pierwszy weekend warsztatów w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej

24 maja 2016
Za nami pierwszy weekend warsztatów w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej

To dopiero początek naszej wspólnej drogi w nauce nowoczesnych metod animacji kulturowej. Za nami pierwszy weekend warsztatów, ale przed nami jeszcze wiele kolejnych. Nasi eksperci dzielili się swoją wiedzą z blisko setką uczestników z czterech powiatów: kieleckiego, buskiego, ostrowieckiego i jędrzejowskiego.

W Ostrowcu Świętokrzyskim cykl warsztatów rozpoczęliśmy od nauki wykorzystania w animacji kulturowej nowoczesnych mediów, w tym przede wszystkim technik filmowych. Anna Pankiewicz i Marcin Kaproń z Fundacji Nowych Ujęć wprowadzili nas w pasjonujący świat filmu i animacji. Dzięki nim dowiedzieliśmy jaką wartość, szczególnie w pracy z młodym odbiorcą, wprowadza do animacji kultury sztuka filmowa oraz praca z kamerą. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się jak stworzyć dokumentację i zaplanować film, poznali techniki animacji filmowej, oraz jak zainspirować młodzież do wyrażania siebie w ten kreatywny sposób. Ważnym aspektem warsztatów była metodyka pracy z młodzieżą.

Tymczasem w Stopnicy oraz Kielcach, na przemian gościli Zbigniew Mieruński – doświadczony trener Pracowni Sztuki Społecznej od lat związany z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, oraz Szymon Pietrasiewicz z Pracowni Sztuki Zaangażowanej Społecznie „Rewiry”. Zbigniew Mieruński prezentował metody diagnozy i tworzenia mapy zasobów kulturowych. Wspólnie z uczestnikami, kreował pomysły na działania edukacji kulturalnej w oparciu o zdefiniowane zasoby. Szymon Pietrasiewicz, skupił swoje wysiłki na animacji społeczno –kulturalnej. Uczestnicy zobaczyli projekty artystyczne zrealizowane przez niego w przestrzeni miejskiej w Lublinie. Wspólnie z prowadzącym podjęli próby kreatywnego budowania eventów i poznali przykłady dobrych praktyk często realizowanych w przestrzeni publiczno – prywatnej.

W Jędrzejowie arcyciekawe zajęcia poprowadziła Maja Dobkowska- pedagog, trener kreatywności, od lat związana z Ośrodkiem Twórczej Edukacji „Kangur” w Krakowie. Czy można o sztuce rozmawiać z bardzo małymi dziećmi? Czy dzieła kultury światowej można traktować jako inspirację do własnych poszukiwań twórczych? Czy historia sztuki może być punktem wyjścia do treningu kreatywności? Na wszystkie te pytania uczestnicy warsztatów w Jędrzejowie już znają odpowiedź, a brzmi ona „tak”. Maja Dobkowska zaprezentowała swoje autorskie ćwiczenia z kreatywności i plastyczne zabawy. Dzięki temu dowiedzieliśmy się jak własna ekspresja i możliwość wypowiedzenia się na swój indywidualny sposób może pomóc w pracy animatora. Jednym słowem, droga do umysłów wiedzie przez sztukę!

Tyle się działo, a to dopiero pierwszy weekend warsztatów przygotowanych w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej. Kolejne przed nami. Najbliższe już w dniach 28-29 maja w Stopnicy. W powiatach kieleckim, ostrowieckim i jędrzejowskim kolejna tura odbędzie się w dniach 4-5 czerwca.

Zapraszamy także do obejrzenia galerii zdjęć z poszczególnych warsztatów.