Drugi weekend warsztatów ŚAEK w Kielcach

9 czerwca 2016
Drugi weekend warsztatów ŚAEK w Kielcach

Również w Kielcach tematyka warsztatów Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej obejmowała teatr.

Tu za sterami siedział Daniel Jacewicz- reżyser teatralny, aktor, animator kultury, instruktor teatralny. W 1996 roku założył w Goleniowie i do dziś prowadzi alternatywny Teatr Brama – łączący działalność artystyczną, edukacyjną oraz kulturotwórczą. Pomysłodawca i główny realizator Goleniowskich Spotkań Teatralnych BRAMAT oraz Fediwalu Młodości Teatralnej ŁAKNIENIA. Warsztaty teatralne proponowane przez Daniela Jacewicz służą rozwojowi umiejętności społecznych, pobudzaniu kreatywności, współpracy w grupie i indywidualnych potencjałów, gdzie teatr jest wykorzystywany jako narzędzie. Warsztaty teatralne Daniela Jacewicza angażują fizycznie i emocjonalnie. Istotne jest odkrywanie wrodzonych umiejętności własnego ciała w zakresie ruchu, śpiewu i słowa. W wyniku pracy uczestnicy rozwijają swoją wyobraźnię, wykorzystując ją podczas kreacji postaci, poszukiwania znaków teatralnych, sugestywnego wyrażania myśli i uczuć, uczą się współpracy w grupie i przełamywania barier. Zaletą warsztatów , było zaangażowanie uczestników do wspólnej pracy, oraz interakcji. Ich celem była integracja grupy, budowanie wzajemnego zaufania i więzi, oraz stworzenie klimatu zachęcającego do działań artystycznych. Wiele osób biorących udział w warsztatach uznało, iż wiedza przekazana im przez Daniela Jacewicza uporządkowała ich dotychczasową wiedzę, a także pokazała inne metody w pracy z drugim człowiekiem. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.