Konsultacje dotyczące projektów ŚAEK zakończone

10 sierpnia 2016
Konsultacje dotyczące projektów ŚAEK zakończone

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, a także w Stopnicy i Busko Zdroju,  odbyły się konsultacje dotyczące projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu regrantingu w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturalnej.

Do drugiego etapu konkursu regrantingowego zakwalifikowało się 9 projektów zaproponowanych przez uczestników warsztatów organizowanych na przełomie czerwca i lipca w czterech świętokrzyskich powiatach: kieleckim, ostrowieckim, jędrzejowskim i buskim.

Nasi eksperci w osobach Weroniki Idzikowskiej z Małopolskiego Instytutu Kultury, Anny Przeorskiej oraz Krzysztofa Łysaka ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, pomagali autorom projektów nadać im ostateczny szlif. Stałe konsultacje w tej materii prowadzili również koordynatorzy Świętokrzyskiej akademii Edukacji Kulturowej dyr. Małgorzata Michałowska- Wójcik oraz Karolina Opałko. W trakcie konsultacji oceniane były cele projektów, a także ich zgodność z założeniami programu Bardzo Młoda Kultura. Nie mniej istotne było określenie możliwości realizacji projektu a także określenie jego harmonogramu oraz grup docelowych. Konsultacje miały na celu doprowadzenie propozycji projektowych do ostatecznej wersji, która otrzyma dofinansowanie na realizację.

Przypominamy, że ostateczne wersje projektów należy składać do godziny 15.30 19 sierpnia bieżącego roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Wymagana będzie zarówno forma tradycyjna (papierowa) jak i elektroniczna (na płycie CD). Wszystkim beneficjentom naszego konkursu regrantingowego życzymy powodzenia w realizacji ich projektów i przede wszystkim przyjemności z dalszej pracy na rzecz rozwoju edukacji kulturowej w naszym regionie.

WP 20160809 10 33 27 Pro WP 20160809 11 34 02 Pro WP 20160809 11 34 14 Pro WP 20160809 11 34 17 Pro WP 20160809 11 34 42 Pro WP 20160809 11 34 37 Pro WP 20160809 10 33 30 Pro WP 20160809 10 33 32 Pro WP 20160809 11 33 33 Pro WP 20160809 11 33 55 Pro WP 20160809 10 33 33 Pro WP 20160808 11 29 49 Pro WP 20160808 14 35 44 Pro WP 20160808 14 35 50 Pro WP 20160809 10 32 43 Pro WP 20160808 14 36 02 Pro WP 20160808 10 34 38 Pro WP 20160808 10 34 46 Pro WP 20160808 10 34 42 Pro WP 20160808 11 30 14 Pro WP 20160808 11 29 59 Pro