Przedstawiamy projekty realizowane w ramach ŚAEK! „Bielińskie Gimnazjum Kultury”- Bieliny.

7 września 2016
Przedstawiamy projekty realizowane w ramach ŚAEK! „Bielińskie Gimnazjum Kultury”- Bieliny.

Projekt jest realizowany przez Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach w partnerstwie z Zespołem Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Bielinach, oraz tamtejszym Kołem Gospodyń Wiejskich. Jego realizacja przypada na okres między 12 września a 30 października bieżącego roku.

Odbiorcami projektu będzie grupa 20 uczniów z Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Bielinach, wyłonionych w otwartej rekrutacji. Jako główne cele, twórcy projektu stawiają sobie społeczny rozwój młodzieży, jej otwarcie się na kontakty interpersonalne oraz integrację środowiska młodzieżowego. Jednym z elementów projektu jest Internet i portal społecznościowy, którego administratorami będą zarówno pedagog szkolny jak i koordynator projektu, młodzież biorąca w nim udział oraz animatorzy prowadzący warsztaty. Co do samych warsztatów, składać się na nie będą zajęcia integracyjne, plastyczne, z zakresu dramy i animacji teatru a także ruchowo- rekreacyjne. W ramach projektu odbędzie się również wernisaż prac uczestników, stworzona zostanie kronika projektu, a także koło teatralne, które zaprezentuje stworzony przez siebie spektakl. Twórcy projektu mają nadzieję, że w efekcie tych wszystkich działań młodzież rozwinie swoją wyobraźnie, nabierze pewności siebie, nauczy się wykorzystywać nowoczesne środki przekazu i wyrazu. Poprzez współpracę nad wspólnym przedsięwzięciem, wśród uczestników rozwinie się komunikacja werbalna i niewerbalna, a także umiejętność współpracy w grupie.