Przedstawiamy projekty realizowane w ramach ŚAEK! „Janko Muzykant Modern”- Kielce.

7 września 2016
Przedstawiamy projekty realizowane w ramach ŚAEK! „Janko Muzykant Modern”- Kielce.

Projekt jest realizowany przez Fundację Studio TM we współpracy z Zespołem Placówek Oświatowych w Oblęgorku, Pałacykiem Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie, oraz Rodzinnym Domem Dziecka Nr 4 w Daleszycach.

 

Projekt jest adresowany do młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Łącznie weźmie w nim udział około 45 osób, które zostaną wyłonione w procesie rekrutacji. „Janko Muzykant Modern” to twórcze i kreatywne spotkanie młodych ludzi z Henrykiem Sienkiewiczem i jego bohaterami. Dialog między pokoleniem z XIX wieku, a tym współczesnym prowadzony za pomocą tekstów literackich, języka teatru i tańca. Prowadzący projekt chcą na nowo odkryć postaci stworzone przez Sienkiewicza i zastanowić się co napędza współczesnych Kmiciców, czy tez Janko Muzykantów. Zajęcia będą odbywać się w postaci warsztatów literacko-teatralnych, dramy, pokazów tańca, paneli dyskusyjnych, zajęć integracyjnych, warsztatów historycznych, podróżniczo- geograficznych oraz cyrkowych. Celem tych wszystkich działań jest poszerzenie świadomości kulturowej młodzieży, rozwój ich zainteresowań oraz kompetencji kulturowej, wzajemnej integracji a także twórcza interpretacja dzieł Sienkiewicza i poznanie historii w sposób niestandardowy . Efektem tej pracy będzie podsumowanie projektu w postaci programu artystycznego zaprezentowanego na deskach Sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie od 16 do 23 września, a jego realizacja przypadnie na okres od 30 września do 28 października.