Przedstawiamy projekty realizowane w ramach ŚAEK! „Szukam, szukania mi trzeba/Reperkusje”- Busko Zdrój.

7 września 2016
Przedstawiamy projekty realizowane w ramach ŚAEK! „Szukam, szukania mi trzeba/Reperkusje”- Busko Zdrój.

Projekt jest realizowany przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Busko Zdroju, Klubem Młodzieżowym „Wolna Strefa” w Busko- Zdroju, Zespołem Szkół Specjalnych „Górka” w Busko-Zdroju, oraz Samorządowym Gimnazjum nr 2 w Busku- Zdroju.

Inicjatywa jest skierowana przede wszystkim do młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym, ale również do młodszych dzieci. Weźmie w nim udział około 150 uczniów z partnerskich szkół. Nazwa projektu „Szukam, szukania mi trzeba…” nawiązuje do piosenki Wojtka Balona, lidera Wolnej Grupy Bukowina. To odwołanie jest pretekstem do dyskusji z młodymi ludźmi na istotne dla nich tematy. Zostały one dobrane podczas konsultacji. Spotkania z młodzieżą przybiorą formę warsztatów: filmowych, dźwiękowych, fotograficznych oraz z tworzenia komiksów jako graficznej formy wyrazu. Zajęcia poprowadzą znakomici artyści i animatorzy. W ramach projektu odbędzie się również spotkanie z przedstawicielami innych kultur mieszkającymi w Busku- Zdroju. Łącznie odbędzie się około 20 warsztatów, podczas których uczestnicy będą zdobywać wiedzę odnoście wszystkich mediów. Projekt ma na celu budować wśród młodzieży kompetencje medialne, zachęcić młodych ludzi do zabierania głosu w ważnych kwestiach, rozbudzać zainteresowania a także pobudzać kreatywność i otwartość na nowe doświadczenia. Projekt będzie realizowany od 12 września do 6 listopada bieżącego roku.