Przedstawiamy projekty realizowane w ramach ŚAEK! “Zaduszki kontra Halloween”-Pacanów

7 września 2016
Przedstawiamy projekty realizowane w ramach ŚAEK! “Zaduszki kontra Halloween”-Pacanów

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Kępianki” z Pacanowa w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich oraz Europejskim Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

 

Przedsięwzięcie ma dwa aspekty. Pierwszym z nich jest wykształcenie metod i sposobów przeprowadzania dzieci przez traumę związaną ze śmiercią. Drugim aspektem jest zapoznanie z tradycją łączącą się z obchodami Święta Zmarłych zakorzenioną w naszej kulturze i dziedzictwie, w konfrontacji z marketingowym wymiarem kultury Halloween. Projekt powstał w sprzeciwie wobec wypierającego polską tradycję głośnego i frywolnego marketingowego odpowiednika Zaduszek. Inicjatywa ta nie sprowadza się jednak do krytyki totalnej. Realizowany wspólnie z Europejskim Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ma za zadanie być inspiracją i źródłem wiedzy na temat różnego typu kultur, zwyczajów oraz tradycji związanych ze śmiercią i świętem zmarłych. Intencją twórców projektu jest wypracowanie kompromisu między obiema formułami obchodów święta, w czym aktywnie mają uczestniczyć dzieci- uczestnicy projektu. W zajęciach weźmie udział około 30 dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich. Wezmą oni udział w zajęciach z psychologiem, dotyczących tradycji obchodów Święta Zmarłych i Zaduszek w Polsce oraz pochodzenia i obchodów święta Halloween na świecie. Kolejnymi elementami będą: czytanie i analiza tekstów literackich, zajęcia rozbudzające aktywność ruchową i ekspresję teatralną, zajęcia plastyczne, muzyczne i taneczne. Dzieci zrealizują także dokumentację projektowa w postaci albumów fotograficznych oraz filmu dokumentalnego. Realizacja projektu „Zaduszki kontra Halloween” rozpoczyna się 12 września. Na koniec, efekty działań zostaną zaprezentowane szerszej publiczności w formie przedstawienia-w połowie listopada bieżącego roku.