Konwent Edukatorów Kultury

5 października 2016
Konwent Edukatorów Kultury

Blisko sześćdziesiąt osób spędziło dwa dni w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej podczas odbywającego się tam Konwentu Edukatorów Kultury- spotkania zainicjowanego w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej. Spotkanie to było kolejnym etapem w realizacji założeń programu „Bardzo Młoda Kultura” na terenie województwa świętokrzyskiego. Konwent był próbą wsparcia środowiska zajmującego się animacją i edukacją kulturalną w województwie świętokrzyskim. Organizatorom spotkania zależało na tym, aby osoby działające w sferze kultury mogły się poznać, porozmawiać, zrozumieć co jest dla nich ważne, a także co są gotowi wspólnie zrobić w imię lepszej i dostępniejszej edukacji kulturowej w regionie.

Moderatorem Konwentu była osoba, której w świecie animacji kulturowej nie sposób nie znać. Jacek Gralczyk, pedagog, animator kulturalny i społeczny. Od 15 lat związany z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Wykładowca Collegium Civitas i edukator Instytutu Edukacji Zaangażowanej im H. Radlińskiej. Współorganizator inicjatywy Forum Kraków – platformy współpracy animatorów kultury z terenu całego kraju. Osoba, która od początku współpracowała ze Świętokrzyską Akademią Edukacji Kulturowej. -Generalnie chodzi o to że edukacja kulturowa która wraca do łask, wymaga organizowania środowiska które ma je prowadzić. To jest środowisko edukatorów, które głównie się rekrutuje ze szkół i lokalnych instytucji kultury. W województwie świętokrzyskim, choć nie tylko w tym województwie, bo w całej Polsce, to środowisko edukatorów jest mocno rozproszone, więc najważniejszy cel to zebrać w tym ludzi w jednym miejscu.- mówi Gralczyk.

Po co zebrać? Zdaniem Jacka Gralczyka, podstawową sprawą i zarazem pierwszym celem konwentu, jest porozmawiać o sprawach najistotniejszych dla edukacji kulturowej. – Chodzi także o to żeby pewne priorytety, obszary do dialogu, nie były wyznaczane ex catedra przez kogoś, przez polityków, centralne instytucje, tylko żeby były wyznaczane przez tych którzy w tych obszarach pracują. Więc po pierwsze chcielibyśmy wyznaczyć sobie najważniejsze obszary do dialogu. – dodaje Gralczyk. Druga rzecz to potrzeba prowadzenia tego dialogu w sposób zorganizowany i permanentny, a temu przysłużyć się może tylko zorganizowana struktura. Konwent odbywa się więc z założeniem  potencjalnego  powstania sieci edukatorów kultury, skrojonej na potrzeby i miary tego środowiska. – Trzeci cel to jest taki, że ani pierwszy ani drugi nie zostanie osiągnięty, kiedy nie wypracujemy elementarnej kultury zaufania, nie poznamy się a może nawet trochę polubimy, więc chcielibyśmy doprowadzić do wstępnej integracji tego środowiska, bo to jest warunek aby te najważniejsze cele zostały osiągnięte.- reasumuje Jacek Gralczyk.

Bardzo Młoda Kultura to program który składa się z kilku etapów. Diagnozy- która ma znaleźć odpowiedzi na bolączki dotyczące animacji kulturowej, a także dać podstawy do znalezienia rozwiązań. Kolejnym są warsztaty, będące odpowiedzą na zapotrzebowanie merytoryczne edukatorów kultury. Kolejnymi etapami były regranting i sieciowanie. To właśnie z tym ostatnim działaniem związany był Konwent w Wólce Milanowskiej. Obserwowała go, tak jak wszystkie działania Świętokrzyskiej Edukacji Kulturowej, Bogna Kietlińska, która skupiała się na diagnozowaniu edukacji kulturowej w województwie świętokrzyskim.- To co bardzo cenne to to, że ten projekt dał okazję różnym ludziom poznać się, chociażby z terenu własnej gminy, czasami miasta, zobaczyć inne osoby które w podobnych warunkach, często trudnych tworzą te działania. – mówi- Ja jako osoba zupełnie z zewnątrz, mam takie poczucie że w tym województwie jest ogromny potencjał. W tym sensie ze tu jest cała masa osób, które wykonują naprawdę doskonałe projekty, mają świetne pomysły. Czasami ograniczeniami są jakieś kwestie instytucjonalne, czasami ograniczeniem jest budżet, ale nie jest to decydującym ograniczeniem, te projekty się dzieją. Bogna Kietlińska oceniła także potencjał jaki drzemie w sieciowaniu edukatorów kultury.-Już dzisiaj widać że istnieją obszary wspólnych zainteresowań. Nagle poznaje się kogoś kto zajmuje się czymś podobnym. Niezmiernie ważne jest to, żeby powstała taka baza, sieć kontaktów ludzi, którzy się godzą by ze sobą wspólnie działać. Myślę że na kolejne lata to jest priorytet działań, bo trzeba pamiętać iż ten rok traktujemy jako pilotażowy  w tym sensie, że narzędzia jakie  wypracujemy, zarówno diagnostyczne jak i ewaluacyjne oraz formy warsztatów, to jest coś nowego w tym województwie jak i właściwie w całej Polsce. Ale mi się wydaje że tu bardzo dużo dobrego się zadziało- ludzie się rozpoznają, wiedzą czym się zajmują, chcą ze sobą rozmawiać. I to co wydaje mi się ważne, to że ten projekt pozwolił odkryć wartość swojego własnego działania. W tym sensie że często jeśli coś robię, to myślę sobie- co ja robię? W sumie to jestem nauczycielką w szkole, uczę dzieciaki, jest tylu nauczycieli dookoła- ale to nieprawda bo są nauczyciele i nauczyciele. Ci ludzie mieli okazję przekonać się że to co oni robią, to jest wielka robota, bo taką faktycznie jest. I że poświęcanie swojego czasu, zostawianie po lekcjach z dziećmi, szukanie różnych metod, szycie im ubranek na spektakle i tak dalej i tak dalej, jest taką funkcją odkrywania swojej wartości- po prostu większej wiary w siebie. To jest naprawdę wielka robota i to taka, którą można się dzielić z całym krajem i myślę że to jest największa wartość tego projektu.

W Konwencie wzięło udział około 60 osób z całego województwa świętokrzyskiego. Ideą konwentu było wciągnięcie w działania Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej jak największej ilości osób. Dlatego część zaproszonych gości po raz pierwszy spotkała się z tematyką poruszaną w trakcie realizacji projektu. Około 20 osób przeszło jednak całą drogę i dzieliło się swoimi doświadczeniami.

Karolina Matuszewska, Gminny Ośrodek Kultury z Górna- Dla mnie to było bardzo budujące, poznałam dużo nowych, fajnych osób, których gdyby nie projekt, nie mogłabym poznać. Poznałam super prowadzących, którzy otworzyli mi oczy na niektóre rzeczy, dali mi motywacje i zachętę do mojej pracy.  Pomysły do pracy z dziecmi.

Dariusz Miernik, Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach –Projekt na pewno pomógł mi w poznaniu nowych osób. Na pewno pozwoliło mi to napisać wniosek, bo spojrzałem na nie pod innym kątem. Nawiązałem nowe kontakty. Uświadomił mi również to, że problemy jakie mam w swojej gminie występują wszędzie. Ważne jest również to że mogliśmy podzielić się nowymi pomysłami.

Danuta Kłonica, Zespół Szkół w Mominie w gminie Waśniów- Projekt był bardzo fajny, szczególnie te spotkania z ciekawymi ludźmi. No i te nasze rozmowy między sobą, co chwilę dowiadujemy się ciekawych rzeczy, konsultujemy między sobą różne pomysły, propozycje które da się wykorzystać w przyszłości. No i przede wszystkim upewniłam się , że to co robię, robię dobrze i jeszcze chcę rozwijać coraz bardziej. Już teraz rozmawiamy żeby stworzyć coś wspólnie.

Barbara Domagała Miejsko- Gminna Biblioteka w Kunowie- Dla mnie ten projekt jest bardzo ciekawy i inspirujący.  Przede wszystkim kontakty z ciekawymi ludźmi, którym się chce i coś robią. Jestem tez tutaj żeby naładować akumulatory. Liczę na to, że przez to że się spotykamy tutaj, nawiążemy bliższą współpracę, być może nawet nawiążemy jakąś siec, żeby nas wsparła w pracy edukatorów. Ja działam dużo w szeroko rozumianej edukacji kulturowej i takie wparcie jest mi bardzo potrzebne.

Tematyka spotkania, skupiona była głównie na budowaniu sieci współpracy między podmiotami zajmującymi się edukacją kulturową. Próbowano odpowiedzieć na pytanie, jaki rodzaj sieci powinien zafunkcjonować na terenie województwa świętokrzyskiego w oparciu o doświadczenia i potrzeby lokalnego środowiska. Czy powinna to być sieć zbudowana na bazie niezależnych podmiotów? Czy raczej w oparciu o istniejące dziś instytucje. Każdy rodzaj siedzi ma swoje plusy i minusy. Dyskusję i prezentacje prowadzono w oparciu o przykłady sieci współpracy z całego kraju. Omawiane były przykłady inicjatyw, które mimo minimalnych środków, osiągnęły sukces. Jednym z prelegentów była także  Teresa Jankowska która omawiała zagadnienia współpracy lokalnej na rzecz edukacji kulturowej. W głównej mierze skupiając się na narzędziach tej współpracy, jej formach, oraz sposobach finansowania.