“Bielińskie Gimnazjum Kultury”

10 października 2016
“Bielińskie Gimnazjum Kultury”

8 października na sali konferencyjnej Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach odbyły się kolejne warsztaty organizowane w ramach projektu ” Bielińskie Gimnazjum Kultury”. Jest on realizowany w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej.

Odbiorcami projektu jest grupa 20 uczniów z Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Bielinach, wyłonionych w otwartej rekrutacji. Projekt stawia sobie za cel społeczny rozwój młodzieży, jej otwarcie się na kontakty interpersonalne oraz integrację środowiska młodzieżowego. Środkiem do celu są zajęcia integracyjne, plastyczne, z zakresu dramy i animacji teatru a także ruchowo – rekreacyjne.

Podczas ostatnich zajęć młodzi uczestnicy pokazali swoją pomysłowość i kreatywność. W trakcie spotkania z cyklu “Alchemia koloru” dzieci tworzyły autorskie prace, z których zostanie stworzona wspaniała wystawa. Podczas zajęć dramowo- teatralnych jak zwykle nie zabrakło dobrej zabawy oraz zaskakujących zadań, jakie mieli wykonać uczestnicy.

Pod koniec realizacji projektu przewidziany jest wernisaż prac uczestników, stworzona zostanie kronika projektu, a także spektakl. W tym czasie młodzież rozwinie swoją wyobraźnie, nabierze pewności siebie, nauczy się wykorzystywać nowoczesne środki przekazu i wyrazu. Poprzez współpracę nad wspólnym przedsięwzięciem, wśród uczestników rozwinie się komunikacja werbalna i niewerbalna, a także umiejętność współpracy w grupie.