„Kultura i sztuka jako mechanizm zmiany społecznej”- warsztaty animacji społeczno- kulturalnej Szymona Pietrasiewicza.

10 listopada 2016
„Kultura i sztuka jako mechanizm zmiany społecznej”- warsztaty animacji społeczno- kulturalnej Szymona Pietrasiewicza.

Szymon Pietrasiewicz z Centrum Kultury w Lublinie, gościł 21 maja w Kielcach w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej. Pietrasiewicz to kierownik Pracowani Sztuki Zaangażowanej Społecznie “Rewiry”, aktywista miejski, animator projektów kulturalno – społecznych, happener, kulturoznawca. Pracuje w Centrum Kultury w Lublinie jako koordynator pracowni Sztuki Zaangażowanej Społecznie “Rewiry”. Realizuje projekty artystyczne w przestrzeni miejskiej. Podczas zajęć, przedstawiał dobre praktyki, oraz narzędzia pracy animatora kultury. Starał się również zdiagnozować problemy z jakimi mierzyć się muszą lokalni animatorzy kultury. Zapraszamy do obejrzenia zapisu jego warsztatów.