KULTURA – EDUKACJA – PROJEKT, Wólka Milanowska

15 listopada 2016
KULTURA – EDUKACJA – PROJEKT, Wólka Milanowska

KULTURA – EDUKACJA – PROJEKT

Spotkanie informacyjno-sieciujące oraz warsztaty

w ramach projektu WDK – Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej.

 

25–26 listopada 2016,  Wólka Milanowska

 

Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej to projekt realizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, skierowany do świętokrzyskich animatorów kultury, nauczycieli, instruktorów, twórców, artystów, pedagogów, edukatorów, których działania zmierzają do wzmocnienia roli edukacji kulturowej w rozwoju dzieci i młodzieży.

Naszym celem jest zintegrowanie środowisk edukacji, kultury i niezależnych stowarzyszeń wokół wspólnej inicjatywy, jaką jest edukacja kulturowa. Prowadzimy badania diagnostyczne, realizujemy warsztaty i szkolenia, organizujemy spotkania informacyjno-sieciujące, przyznajemy granty na realizację najwartościowszych projektów edukacyjnych. Uczestników projektu wyposażamy w nowoczesne narzędzia dydaktyczne i dajemy im możliwość dzielenia się swymi doświadczeniami, zachęcamy ich także do łączenia sił podczas realizacji wspólnych inicjatyw.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które odbędzie się w dniach 25–26.11.2016 roku w Wólce Milanowskiej. Będzie to okazja, by poznać bliżej założenia edukacji kulturowej i projektu Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej, a także by wspólnie omówić i rozważyć uczestnictwo w zaplanowanych na przyszły rok warsztatach i konkursie regrantingowym. A przede wszystkim poznać ludzi realizujących projekty z zakresu edukacji kulturowej na terenie województwa świętokrzyskiego i nawiązać z nimi współpracę. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Więcej informacji o działaniach realizowanych w ramach projektu Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej i o programie Bardzo Młoda Kultura można znaleźć na stronie  www.saek.pl

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń.

SPOTKANIE INFORMUJĄCO-SIECIUJĄCE

CENTRUM EDUKACYJNE W WÓLCE MILANOWSKIEJ

25–26 LISTOPADA 2016 R.

 

Na zgłoszenia czekamy pod adresem e-mail: akademia@wdk-kielce.pl

Karta zgłoszenia w załączeniu.

http://saek.pl/wp-content/uploads/2016/11/Karta-ucz-Wólka-25-26.XI_.2016.doc

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

P R O G R A M

25.11.2016

13.00 – Wyjazd autokarem spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach do Wólki Milanowskiej.

14.00 – 14.30 – Przyjazd i rejestracja.

14.30 – 16.00 – Blok 1. Odważ się sieciować – moderator Bartłomiej Piotrowski.

Sieciowanie – zastanawiasz się, jak zacząć? Kojarzy Ci się z „układami”? Przyjdź na wykład z elementami warsztatu i pozwól, abyśmy odczarowali pojęcie sieciowania / networkingu. To może być przydatne w szczególności dla osób, które chcą zadbać o współpracę. Jeśli chcesz się rozwinąć i poznać w praktyce, na czym może polegać nowoczesne sieciowanie, to zapraszamy. Po wykładzie będziesz umiał dużo lepiej korzystać z własnej sieci kontaktów oraz czerpać wiadomości z dowolnego rodzaju konferencji, na którą się wybierzesz.

Bartłomiej Piotrowski – lider, trener, innowator społeczny, ekspert od budowania społeczności. Obszary działań: TEAM – Together Everyone Achieves More – tworzenie organizacji, której celem jest wzajemne wspieranie się przedsiębiorców, mentoring – przeprowadzanie indywidualnej pracy z takich tematów jak: wyznaczanie i kontrola celów, zarządzanie sobą w czasie, porządkowanie życia, networking etc., szkolenia z tematów takich jak: kreatywność, rozwiązywanie problemów / wyzwań, action-learning, open space modelowanie biznesowe, współpraca z organizacjami pozarządowymi (NGO / 3 sektor).

16.00 – 16.30 – Przerwa obiadowa.

16.30 – 17.45 – Blok 2. Odważ się sieciować – moderator Bartłomiej Piotrowski.

17.45 – 18.00 – Przerwa kawowa.

18.00 – 19.00 – Blok 3. Odważ się sieciować – moderator Bartłomiej Piotrowski.

19.15 – Kolacja integracyjna.

 

26.11.2016

8.00  –  9.00 – Śniadanie.

9.00 – 13.30 – Warsztaty (temat do wyboru).

(10.15 – 10.30, 12.00 – 12.15 – Przerwy kawowe.)

Warsztat 1.  Entuzjazm, pasja, charyzma – trener Marek Szurawski.

Warsztat uczy, jak odkrywać i rozwijać w sobie i w innych siłę osobowości, unikalność i pełnię potencjału. Pomaga odkryć i rozwinąć charyzmę i umiejętność inspirowania innych. Wyzwala pewność siebie, wewnętrzny optymizm i wiarę w swoje siły. Pomaga ukierunkować działania zmierzające do samodzielnego ustalenia misji i wizji własnego życia. Opisuje mechanizmy myślenia i zachowania wyzwalające entuzjazm, pasję i charyzmę. Przygotowuje uczestników do poszerzania i zgłębiania przedmiotowej wiedzy na szkoleniach i seminariach wyższego stopnia. Pomaga stworzyć obraz instytucji zatrudniającej utalentowanych, sprawnych intelektualnie ludzi z misją i radością życia.

Marek Szurawski – pomysłodawca i współprowadzący firmę ECCE HOMO XXI, zajmuje się metodami treningu pamięci, rozwoju osobowości i możliwości umysłowych; prowadzi autorskie seminaria „Nowoczesne techniki uczenia się” oraz „Pamięć w biznesie i zarządzaniu” w rozmaitych Centrach Szkoleniowych, instytucjach i szkołach wyższych. Autor programów radiowych i telewizyjnych poświęconych kształceniu pamięci, w tym Radiowego Treningu Pamięci i Chwili na Myślenie; twórca Memoriad Szkolnych. Autor licznych tłumaczeń, opracowań, programów radiowych i telewizyjnych oraz bestsellerowych książek, m.in.: „Pamięć. Trening interaktywny”, „Pamięć i intelekt. Trening mistrzowski”. Współpracuje z American Memory Institute i Instytutem Buzana. Jako ekspert w zakresie wszechstronnego rozwoju w ramach POKL Priorytet III Wysoka Jakość Systemu Oświaty, Działanie 3.5 – Kompleksowe Wspomaganie Rozwoju Szkół, prowadzi warsztaty szkoleniowe „Techniki skutecznego uczenia i nauczania”.

Warsztat 2. Edukacja kulturowa – w szkole, na podwórku – trener Wera Idzikowska.

Czym jest edukacja kulturowa dzieci? Jak i gdzie ją praktykować? Przede wszystkim – dlaczego i do czego może przydać się dzieciom? Zapraszamy na wykład inspiracyjny z elementami warsztatu.

Wera Idzikowska – kulturoznawczyni, pedagożka teatru, animatorka społeczno-kulturowa, absolwentka Laboratorium „Projektowanie Kultury” oraz Szkoły Pedagogów Teatru, koordynatorka projektów edukacji kulturowej w Małopolskim Instytucie Kultury:  „Dilettante – laboratorium animacji teatralnej” skierowanego do pedagogów i animatorów teatralnych oraz „DIY. Tryb warunkowy” skierowanego do początkujących animatorów społeczno-kulturowych z ośrodków wiejskich w Małopolsce, koordynatorka merytoryczna działań podejmowanych w Małopolsce w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.

Warsztat 3. Komunikacja – trener Bartłomiej Piotrowski

Komunikacja to warsztaty skierowane do osób, które chcą nabyć bądź pogłębić umiejętność skutecznych negocjacji z rodzicami, klientami czy dziećmi. Jeśli chcesz, żeby takie spotkania były dla Ciebie mniej stresujące i chcesz się czuć pewnie w kontaktach z ludźmi, zacznij od używania komunikatu „ja” zamiast błędnie używanego na co dzień komunikatu „ty”. Jak nie wpaść we własne pułapki słowne, do których należą m.in. generalizowanie czy uogólnianie? Podstaw tego wszystkiego nauczysz się na warsztatach.

13.30 – 14.00 – Obiad.

14.00 – Odjazd do Kielc.

W A Ż N E    I N F O R M A C J E:

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń nadesłanych na adres: akademia@wdk-kielce.pl Liczba miejsc jest ograniczona.

W karcie zgłoszenia prosimy zaznaczyć temat warsztatu, w którym chcą Państwo uczestniczyć.

Zarejestrowanym uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie w czasie trwania spotkania. Organizator zapewnia również dojazd na trasie Kielce – Wólka Milanowska i Wólka Milanowska – Kielce. Prosimy o zaznaczenie, czy będą Państwo korzystać z zapewnionego przez Organizatora środka transportu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach: 41 36 55 101 i 41 36 55 144, a także pod adresem e-mail: akademia@wdk-kielce.pl

Adres spotkania:

Centrum Edukacyjne w Wólce Milanowskiej
Milanowska Wólka 18a, 26–006 Nowa Słupia

Projekt Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej realizowany jest w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura.

Karta zgłoszenia w załączeniu:

http://saek.pl/wp-content/uploads/2016/11/Karta-ucz-W%C3%B3lka-25-26.XI_.2016.doc