„Zaduszkowe motyle”- spektakl finałowy na zakończenie realizacji projektu „Zaduszki kontra Halloween”

15 listopada 2016
„Zaduszkowe motyle”- spektakl finałowy na zakończenie realizacji projektu  „Zaduszki kontra Halloween”

5 listopada 2016r. w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ratajach Słupskich oraz 7 listopada 2016r. w sali teatralnej Centrum Bajki w Pacanowie odbyła się prapremiera i premiera spektaklu finałowego pt. „Zaduszkowe motyle” będące podsumowaniem projektu „Zaduszki kontra Halloween”.

Spektakl ten został przygotowany w oparciu o scenariusz stworzony przez uczestników projektu przy wsparciu trenerów warsztatów z czytaniem w roli głównej. Instruktorem muzycznym i teatralnym spektaklu była Pani Ilona Mach, reżyserka i autorka choreografii. Na ogólny efekt, którym był spektakl inaugurujący projekt miały wpływ wszystkie zajęcia warsztatowe odbywające się w okresie od 20 września 2016r. w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich, w których uczestniczyło 36 dzieci. Należy tu wymienić przede wszystkim warsztaty teatralne i choreograficzno- taneczne pod wodzą Pani Ilony Mach, ale również warsztaty z Panią Moniką Filipowicz- aktorką Teatru „Groteska”, na których dzieci zdobyły podstawy animacyjno- teatralne. Wspaniałe elementy scenografii, rekwizyty i kostiumy, które dodatkowo dopracowywały same trenerki wraz z wolontariuszkami Centrum Bajki w Pacanowie powstały w trakcie warsztatów plastycznych, których trenerkami były Panie Ewelina Kuźnia i Małgorzata Wójtowicz. Efektem warsztatów dźwiękowych prowadzonych przez Pana Konrada Gęcę była ścieżka dźwiękowa wykorzystana w filmie Pana Emila Grucy dokumentującym przebieg projektu oraz sekwencje dźwiękowe na żywo zapowiadające kolejne sceny spektaklu. Trener warsztatów multimedialnych, Pan Emil Gruca przygotował dzieci do dokumentowania zdjęciowego i audio-video kolejnych zajęć i wydarzeń projektu „Zaduszki kontra Halloween”, które wykorzystał w swoim filmie oraz przy projektowaniu foto- albumu wraz z dziećmi. U podstaw całego projektu były warsztaty psychologiczne przeprowadzone dla dzieci i nauczycieli przez psychologa z dużym doświadczeniem, Panią Danutę Filipską, która była również konsultantem tworzonego z dziećmi scenariusza, a także opieka pedagoga szkolnego, Pani Katarzyny Łuszcz. Pragnę również podziękować Pani Kamili Fidala (Koper), która wraz ze mną i Panią Pedagog poprowadziła warsztaty z czytania. Partnerami projektu „Zaduszki kontra Halloween”, którego beneficjentem było Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Kępianki” byli: Centrum Bajki w Pacanowie reprezentowane przez Panią Dyrektor Karolinę Kępczyk i Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich reprezentowana przez Pana Dyrektora Krzysztofa Eliasza. W trakcie projektu przeprowadzono 73 godziny zajęć dla dzieci, które uczestniczyły w nich z niemal stuprocentową frekwencją i wyrażały się o nich bardzo przychylnie, a czasem wręcz z zachwytem.