Konwent Edukatorów Kultury

17 listopada 2016
Konwent Edukatorów Kultury

Blisko sześćdziesiąt osób spędziło dwa dni w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej podczas odbywającego się tam Konwentu Edukatorów Kultury- spotkania zainicjowanego w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej. Spotkanie to było kolejnym etapem w realizacji założeń programu „Bardzo Młoda Kultura” na terenie województwa świętokrzyskiego. Konwent był próbą wsparcia środowiska zajmującego się animacją i edukacją kulturalną w województwie świętokrzyskim. Organizatorom spotkania zależało na tym, aby osoby działające w sferze kultury mogły się poznać, porozmawiać, zrozumieć co jest dla nich ważne, a także co są gotowi wspólnie zrobić w imię lepszej i dostępniejszej edukacji kulturowej w regionie.