Świętokrzyski Manifest Animatorów Kultury

23 listopada 2016
Świętokrzyski Manifest Animatorów Kultury

Animatorzy Kultury- łączcie się. Taka idea przyświeca twórcom Świętokrzyskiego Manifestu Animatorów Kultury- przedsięwzięcia które ma zainicjować powstanie świętokrzyskiej sieci animatorów kultury.
Manifest podpisać mogą wszyscy chętni. Jest on udostępniony w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach i niezwykle ważne jest, by podpis złożyć osobiście. Oto jego treść:

„Świętokrzyski Manifest Animatorów Kultury
My – ludzie działający na rzecz kultury w województwie świętokrzyskim – zwracamy się do wszystkich zainteresowanych rozwojem kultury i działań na rzecz szeroko pojętej edukacji kulturowej w naszym regionie.
Sięgając do historii, tradycji i wartości, chcemy podejmować działania przygotowujące jednostki do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze. Jesteśmy przekonani, że wspólne działania posłużą rozwojowi kompetencji kulturowych mieszkańców naszego województwa – zwiększą szanse na samorealizację, poprawią umiejętność swobodnego wyrażania siebie i konstruowania swojej tożsamości, komunikowania się z innymi, tworzenia i korzystania z dóbr kultury.
Zachęcając do wspólnej pracy, zamierzamy wykorzystać nasze umiejętności edukatorów, animatorów, twórców i artystów – i stworzyć sieć aktywności kulturowej, która pozwoli w szerszym zakresie korzystać z dóbr dziedzictwa kulturowego i współtworzyć je.
Naszym celem jest powołanie opartej na dialogu i współpracy Świętokrzyskiej Sieci Animatorów Kultury.
Zapraszamy zatem do współpracy:
• animatorów i edukatorów,
• nauczycieli i pedagogów,
• menadżerów kultury,
• środowiska akademickie,
• twórców i artystów,
• przedstawicieli instytucji kultury, oświaty i organizacji pozarządowych,
• przedstawicieli władz lokalnych i świata biznesu.”

Złożenie podpisu pod Manifestem symbolizuje zgłoszenie poparcia dla wyrażonych w nim intencji i nie niesie żadnych konsekwencji prawnych, finansowych ani organizacyjnych.
Manifest ma charakter informacyjny i służy wzbudzeniu zainteresowania inicjatywą pt. Świętokrzyska Sieć Animatorów Kultury, której zawiązanie planowane jest na 2017 rok. wspólnych działań.”