Spotkanie sieciujące w Wólce Milanowskiej

2 grudnia 2016
Spotkanie sieciujące w Wólce Milanowskiej

W dn. 25–26 listopada 2016 r. w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej odbyło się Spotkanie informująco-sieciujące realizowane w ramach projektu Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej – projektu Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach skierowanego do świętokrzyskich animatorów kultury, nauczycieli, instruktorów, twórców, artystów, pedagogów, edukatorów, których działania zmierzają do wzmocnienia roli edukacji kulturowej w rozwoju dzieci i młodzieży. Celem spotkania współorganizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli było zintegrowanie środowisk edukacji, kultury i niezależnych stowarzyszeń wokół wspólnej inicjatywy, jaką jest edukacja kulturowa. W ramach projektu prowadzimy badania diagnostyczne, realizujemy warsztaty i szkolenia, organizujemy spotkania informacyjno-sieciujące, przyznajemy granty na realizację najwartościowszych projektów edukacyjnych. Uczestników projektu wyposażamy w nowoczesne narzędzia dydaktyczne i dajemy im możliwość dzielenia się swymi doświadczeniami, zachęcamy ich także do łączenia sił podczas realizacji wspólnych inicjatyw.

Spotkanie informująco-sieciujące było okazją, by poznać bliżej założenia edukacji kulturowej i projektu Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej, a także wspólnie omówić i rozważyć uczestnictwo w zaplanowanych na przyszły rok warsztatach i konkursie regrantingowym. A przede wszystkim, by poznać ludzi realizujących projekty z zakresu edukacji kulturowej na terenie województwa świętokrzyskiego i nawiązać z nimi współpracę.

W pierwszym dniu spotkania uczestnicy wzięli udział w bloku konferencyjnym „Odważ się sieciować” prowadzonym przez Bartłomieja Piotrowskiego – lidera, trenera, innowatora społecznego, eksperta od budowania społeczności. Obszary działań Bartłomieja Piotrowskiego to: TEAM – Together Everyone Achieves More – tworzenie organizacji, której celem jest wzajemne wspieranie się przedsiębiorców; mentoring – przeprowadzanie indywidualnej pracy z takich tematów jak: wyznaczanie i kontrola celów, zarządzanie sobą w czasie, porządkowanie życia, networking etc.; szkolenia z tematów takich jak: kreatywność, rozwiązywanie problemów / wyzwań, action-learning, open space – modelowanie biznesowe, współpraca z organizacjami pozarządowymi (NGO / 3 sektor).

W drugim dniu spotkania uczestnicy wzięli udział w następujących warsztatach:
1. Warsztat I: „Entuzjazm, pasja, charyzma”, który poprowadził Marek Szurawski – pomysłodawca i współprowadzący firmę ECCE HOMO XXI.
Marek Szurawski zajmuje się metodami treningu pamięci, rozwoju osobowości i możliwości umysłowych; prowadzi autorskie seminaria „Nowoczesne techniki uczenia się” oraz „Pamięć w biznesie i zarządzaniu” w rozmaitych centrach szkoleniowych, instytucjach i szkołach wyższych. Jest autorem programów radiowych i telewizyjnych poświęconych kształceniu pamięci, w tym „Radiowego Treningu Pamięci” i „Chwili na Myślenie”, twórcą „Memoriad Szkolnych”; autorem licznych tłumaczeń, opracowań, programów radiowych i telewizyjnych oraz bestsellerowych książek, m.in.: „Pamięć. Trening interaktywny”, „Pamięć i intelekt. Trening mistrzowski”. Współpracuje z American Memory Institute i Instytutem Buzana. Jako ekspert w zakresie wszechstronnego rozwoju w ramach POKL Priorytet III Wysoka Jakość Systemu Oświaty, Działanie 3.5 – Kompleksowe Wspomaganie Rozwoju Szkół, prowadzi warsztaty szkoleniowe „Techniki skutecznego uczenia i nauczania.
Podczas warsztatu prowadzonego przez Marka Szurawskiego poruszono zagadnienia związane z odkrywaniem i rozwijaniem w sobie i w innych siły osobowości, unikalności i pełni potencjału. Zajęcia pomogły uczestnikom odkryć i rozwinąć charyzmę i umiejętność inspirowania innych oraz ukierunkować działania zmierzające do samodzielnego ustalenia misji i wizji własnego życia.
2. Warsztat II: „Edukacja kulturowa – w szkole, na podwórku” poprowadziła Wera Idzikowska – kulturoznawczyni, pedagożka teatru, animatorka społeczno-kulturowa, absolwentka Laboratorium „Projektowanie Kultury” i Szkoły Pedagogów Teatru, koordynatorka projektów edukacji kulturowej w Małopolskim Instytucie Kultury: „Dilettante – laboratorium animacji teatralnej” skierowanego do pedagogów i animatorów teatralnych oraz „DIY. Tryb warunkowy” skierowanego do początkujących animatorów społeczno-kulturowych z ośrodków wiejskich w Małopolsce, koordynatorka merytoryczna działań podejmowanych w Małopolsce w ramach programu Bardzo Młoda Kultura. Tematyka spotkania dotyczyła zagadnień związanych z edukacją kulturową dzieci: Jak i gdzie ją praktykować? Dlaczego i do czego może przydać się dzieciom?
3. Warsztat III: „Komunikacja” poprowadził Bartłomiej Piotrowski.
Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzieli się, jak pogłębić umiejętność skutecznych negocjacji z rodzicami, klientami czy dziećmi oraz jak nie wpaść we własne pułapki słowne, do których należą m.in. generalizowanie czy uogólnianie.