Uwaga! Ważna informacja na temat ŚAEK

3 marca 2017
Uwaga! Ważna informacja na temat ŚAEK

Szanowni Państwo, partnerzy, liderzy edukacji kulturowej, nauczyciele, pracownicy instytucji kultury, animatorzy, uczestnicy i sympatycy projektu Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej realizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura.

Z przykrością informujemy, że dotacja dla programu Bardzo Młoda Kultura na 2017 rok zmniejszona została z 4 milionów na 2 miliony zł w skali kraju.

W związku z tym spotkania informacyjne zaplanowane na początek marca odbędą się w terminach późniejszych, a nowy harmonogram działań ŚAEK opublikujemy na stronie projektu niezwłocznie po dokonaniu ustaleń z Narodowym Centrum Kultury.

Wszystkich tych, którym bliska jest idea edukacji kulturowej, którzy brali udział w działaniach projektowych w 2016 roku lub są zainteresowani tegoroczną ofertą ŚAEK, serdecznie prosimy o wsparcie akcji podjętej przez operatorów programu Bardzo Młoda Kultura w całej Polsce. Akcja ta ma uświadomić, że program BMK cieszy się społecznym poparciem i jest postrzegany jako wartościowe źródło wiedzy i narzędzi służących animatorom kultury, nauczycielom i liderom działań o charakterze edukacyjno-kulturowym na rzecz dzieci i młodzieży.

W 2016 roku w ramach programu Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej zrealizowaliśmy ośmiodniowe cykle warsztatowe w 4 powiatach województwa świętokrzyskiego (łącznie 32 dni), szkolenia, konferencje i spotkania informacyjne, w których w sumie uczestniczyło ponad 500 osób. Przeprowadziliśmy konkurs regrantingowy i wsparliśmy 5 projektów edukacyjnych, których beneficjentami były dzieci i młodzież. Współpracowaliśmy z niemal 200 instytucjami na terenie województwa. W kolejnych 2 latach trwania projektu zamierzamy objąć działaniami warsztatowymi wszystkie powiaty. Planujemy również kontynuować praktykę konkursów regrantingowych i przyznać kolejne środki najciekawszym inicjatywom z zakresu edukacji kulturowej skierowanym do dzieci i młodzieży.

Mamy nadzieję, że dzięki Państwa wsparciu przywrócone zostanie pełne finansowanie programu BMK, dając nam szansę kontynuowania zaplanowanych działań w pełnym wymiarze.

Wesprzeć nas można, podpisując elektroniczny Apel o przywrócenie finansowania programu na rzecz edukacji kulturowej Bardzo Młoda Kultura dostępny pod tym linkiem:

https://naszademokracja.pl/petitions/apel-o-przywrocenie-finansowania-programu-na-rzecz-edukacji-kulturowej-bardzo-mloda-kultura

a także przesyłając na adres Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach podpisany list z wyrazami poparcia dla programu Bardzo Młoda Kultura (link do listu w formie elektronicznej).

Powyższe działania są dobrowolne. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się przywrócić pełne finansowanie programu, którego działania służą przede wszystkim dzieci i młodzieży.

List od Ministra znajdziemy pod tym linkiem:

http://saek.pl/wp-content/uploads/2017/03/List-do-Ministra-ws-BMK.doc

Nasz adres:

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach

Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej

ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce