Za nami pierwszy weekend warsztatów Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej

24 kwietnia 2017
Za nami pierwszy weekend warsztatów Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej

Od piątku do niedzieli, tj. 21-23 kwietnia, w sześciu miastach województwa wystartowały warsztaty ŚAEK. Obok Kielc, które przecierały szlaki w ubiegłym roku, tym razem zgodnie z założeniami projektu, przyłączyły się nowe miejscowości: Ożarów, Skarżysko-Kamienna, Staszów, Skalbmierz i Włoszczowa. Inauguracyjne zajęcia  w 2017 roku odbyły się w Ośrodku Kultury w Staszowie, a ich prowadzącym był dr hab. Jacek Gądecki. Obok niego ze swoimi zajęciami wystartowali także: dobrze znana z poprzedniej edycji Weronika Idzikowska oraz nowi prowadzący Katarzyna Paterek i Katarzyna Michalska.

Każdy z sześciu prowadzących zarówno przed sobą, jak i grupą uczestników stawia cele do zrealizowania. W tym tygodniu odwiedziliśmy Włoszczowę, gdzie podglądaliśmy spotkanie Katarzyny Michalskiej z grupą nauczycieli, edukatorów i animatorów kultury oraz Kielce, gdzie swoje zajęcia prowadziła Weronika Idzikowska.

Istotą prowadzenia projektu jest dotarcie do osób na co dzień zajmujących się kształceniem dzieci i młodzieży w aspekcie kulturowym i przekazanie im, być może, nowych metod nauczania, a przynajmniej pokazanie i otwarcie na nowe możliwości. Ideą doskonałą byłaby wzajemna komunikacja, współpraca pomiędzy wszystkimi instytucjami i placówkami kultury oraz ich wzajemne przenikanie się. „Zanim przystąpiłam do zajęć szczegółowo zapoznałam się z raportem za ubiegłą edycję, tak aby poznać specyfikę tutejszego regionu. I co się okazało? Że nie różni się ona praktycznie w ogóle od pozostałych części kraju” – mówiła Katarzyna Michalska. Oznacza to, że praca u podstaw tak samo wygląda w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. Daje takie same możliwości obcowania z kulturą i kształtowania w nich świadomości kulturowej.

Udział w warsztatach dla wszystkich osób, którym leży na sercu dobro najmłodszego pokolenia i kształtowanie w nim nowych metod edukacji kulturowej, z całą pewnością pozwoli spojrzeć na proces komunikacji wewnątrzszkolnej z zupełnie innej strony.

„Mam nadzieję, że udział w moich zajęciach wyzwoli w nich wole do działania i sprawi, że dzięki ich wytrwałości da się wykrzesać w dzieciach cechy pożądane, takie jak: kreatywność, innowacyjność, czy abstrakcyjne myślenie. (…)Udział w projekcie „Bardzo Młoda Kultura”, w który ja osobiście bardzo wierzę, może stać się zarówno dla dzieci i młodzieży, ale może przede wszystkim nauczycieli, pedagogów swoistą trampoliną do wprowadzenia pewnych zmian w metodologii nauczania, które naprawdę mają sens” – mówiła  w trakcie warsztatów Katarzyna Michalska.

Czym jest edukacja kulturowa jej zdaniem? W dużym skrócie to wyposażenie dzieci i młodzieży w narzędzia, które pozwolą im w przyszłości stać się wrażliwymi odbiorcami kultury. Istotne jest także to, aby na poziomie wychowania wczesnoszkolnego zachęcić najmłodszych do aktywnego kontaktu z kulturą poprzez ich uczestnictwo w najrozmaitszych wydarzeniach kulturalnych. Jest jednak pewien problem, jaki dostrzega prowadząca sobotnie warsztaty: „Trudność polega na tym, że my jako dorośli często staramy się narzucić dzieciom nasz punkt widzenia i sposób postrzegania i odbierania kultury, zapominając, że kultura tak naprawdę pozwala każdemu wziąć coś dla siebie. Każdy może ją odbierać inaczej i nie należy wybierać jednego słusznego sposobu jej postrzegania”.

Często przewijającym się czynnikiem, o którym wspominają praktycznie wszyscy instruktorzy jest współdziałanie pomiędzy różnymi środowiskami, grupami i instytucjami. Współpraca to idealne określenie, które wpisuje się w projekt BMK. Bez współpracy nauczycieli z uczniami, pedagogów z placówkami kultury, animatorów z edukatorami, tworzenie tego projektu byłoby bezsensowne. Właśnie o tych zagadnieniach  w swoich niedzielnych warsztatach mówiła Weronika Idzikowska.

„Naszym celem nie jest ocenianie dzieci. My musimy stworzyć model współpracy, gdzie oceniane będą zaangażowanie w etap tworzenia projektu od podstaw, sposób dobierania odpowiednich narzędzi, a niekoniecznie ocena końcowa” – mówiła prowadząca warsztaty „Projektuj z dziećmi! Edukacja kulturowa w praktyce” Weronika Idzikowska.

Kluczowe w kontekście całej Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej są i będą projekty przygotowywane przez dzieci we współpracy z ich opiekunami. Zdecydowanie bardziej pozytywne opinie wyrażane będą dla tych podmiotów, które ukierunkują najmłodszych do samodzielnego stworzenia projektu pod okiem dorosłych, niż te które zostaną przez nich narzucone dzieciom. Jak mówiła Weronika Idzikowska, „Bardzo Młoda Kultura” to projekt, który kładzie nacisk na aktywizowanie dzieci poprzez ich współpracę, swobodę podejmowania decyzji, czasem nawet wbrew dotychczasowym standardom, co pozwoli im nauczyć stawiać przed sobą cele, a później w odpowiedni sposób do nich dążyć i je realizować. „W mojej definicji edukacja kulturowa to świadome uczestnictwo w świecie i wszystkich aspektach z nim związanych. To nie tylko twarde umiejętności, jak logiczne myślenie, czytanie, czy tworzenie, ale przede wszystkim edukacja do bycia w społeczeństwie i  bycia jego częścią” – podkreślała Weronika Idzikowska.

Ważnym elementem przy wyborze najlepszych projektów, które uzyskają dofinansowanie z programu Narodowego Centrum Kultury współfinansowanego przez województwo świętokrzyskie, będzie przyszłość uczestników po jego zakończeniu oraz stworzenie odpowiednich warunków i narzędzi, które pozwolą kolejnym grupom brać udział w stworzonym projekcie i korzystać z wypracowanych metod. Dlatego tak ważne jest stworzenie silnej więzi pomiędzy edukatorami, a uczniami, która pozwoli na lata wypracować model edukowania kulturowego.

Wszystkie zajęcia w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej maja charakter interaktywny. Uczestnicy chętnie wymieniają opinie z prowadzącymi, posługują się własnymi przykładami i doświadczeniem, co pozwala skuteczniej i efektywniej realizować omawiane zagadnienia. „Cieszę się, że mogę brać udział w projekcie i warsztatach, bo będąc nauczycielem mam świadomość, że wiele aspektów omawianych dziś na zajęciach, na co dzień w szkole w ogóle nie funkcjonuje, albo funkcjonuje w niewielkim stopniu. Mam tu na myśli kompetencje społeczne, które pozwolą, kolokwialnie mówiąc, stworzyć nam dzieci świadome, chcące być częścią świata, chcące być świadomymi obywatelami, takich, które poradzą sobie w nowoczesnym świecie i co najważniejsze będą chciały go tworzyć i w nim uczestniczyć”  – mówiła jedna z uczestniczek warsztatów Paulina Mularska-Ołowiak. W opinii uczestników warsztatów zajęcia z edukacji kulturowej pozwalają im nauczyć najmłodszych tworzyć kulturę, uczestniczyć w niej i być jej częścią, a nie tylko przyglądać się z boku i czerpać wiedzę innych, zabijając w nich samych aspekt samodzielnego kształtowania opinii i budowania własnej wrażliwości.

Już w najbliższy weekend zaplanowane są kolejne warsztaty i spotkania, w których podglądać będziemy nowych wykładowców i uczestników. Warto śledzić naszą stronę internetową, bo tylko z niej dowiecie się, co aktualnie dzieje się w projekcie oraz przeczytacie relacje z poszczególnych jego etapów.