Przed nami ostatnie warsztaty ŚAEK

Przed nami ostatnie warsztaty ŚAEK

Już dziś w Skarżysku-Kamiennej odbędą się ostatnie z serii warsztatów zorganizowanych w ramach projektu Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej. Zajęcia z uczestnikami programu poprowadzi Jacek Gądecki, socjolog i antropolog społeczny, wykładowca AGH i założyciel kilku organizacji pozarządowych. Potem uczestników czekać będzie konkurs regrantingowy i kolejne etapy związane z projektem.

Nie czekając jednak na ostatnie warsztaty z Jackiem Gądeckim odwiedziliśmy miejsca, w których uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą tego instruktora. W trakcie weekendu aż trzy miasta gościły Jacka Gądeckiego. Obok Kielc, w których gość pojawił się w niedzielę, były to Skalbmierz i Ożarów. We wszystkich miejscowościach poruszał on niezwykle ważne tematy dotyczące umiejętnej diagnozy potrzeb i myślenia projektowego.

„Na potrzeby warsztatów przygotowałem coś w rodzaju studium przypadku fikcyjnej małej miejscowości, która odpowiada realiom wielu miasteczek. Na jego podstawie staram się wspólnie z uczestnikami zdiagnozować problemy lokalnej społeczności i stworzyć projekt, który byłby odpowiedzią na potrzeby tych mieszkańców” – mówił Jacek Gądecki dodając, że ten przykład to tylko pokazanie pewnego schematu pracy, sposobu myślenia o projekcie, które pozwolą uczestnikom inaczej spojrzeć na pracę przy tym konkretnym konkursie i wniosku, ale i będą pomocne przy okazji tworzenia projektów w przyszłości.

Projekt ŚAEK to zdaniem prowadzącego bardzo ciekawa idea oparta na diagnozie i ewaluacji tożsamości każdego człowieka oraz otaczającego go środowiska. W tym celu należy zwrócić uwagę na kilka najważniejszych czynników i etapów, które mają znaczący wpływ na finalny efekt projektu.

„Pierwsza, być może najważniejsza sprawa to sieciowanie, czyli łączenie środowiska animatorów i nauczycieli, czy edukatorów. Jest to o tyle ważne, że pozwala przenikać się tym środowiskom i  sprawia, że szkoła nie jest jedynym miejscem i instytucją, która bierze udział w kształtowaniu świadomości kulturowej w młodej osobie. Drugim elementem jest celna diagnoza potrzeb, która służy przygotowaniu odpowiedniego projektu. Finalnym etapem zawsze jest albo powinna być ewaluacja, czyli analiza tego co udało się osiągnąć” – mówił Jacek Gądecki.

Warte podkreślenia zdaniem prowadzącego są również granty o jakie ubiegają się uczestnicy programu Bardzo Młoda Kultura. Być może nie są one bardzo wysokie, ale na pewno są dodatkową motywacją i impulsem do działania, o czym wspominali także uczestnicy jego warsztatów.

„To już kolejne zajęcia w jakich bierzemy udział, ale te zdecydowanie kładą nacisk na praktyczne umiejętności. Pracujemy w grupach i skupiamy się na konkretnych działaniach zleconych przez prowadzącego. Dzięki współpracy w grupie mamy także okazję do wymiany własnych doświadczeń” – mówiła o warsztatach jedna z uczestniczek Agnieszka Gortych.

Obok Jacka Gądeckiego, który w trakcie weekendu przemieszczając się między wspomnianymi wcześniej miejscowościami podziwiał krajobrazy i uroki województwa świętokrzyskiego, swoje warsztaty prowadziła także Weronika Idzikowska. W trakcie zajęć w Staszowie i Włoszczowie mówiła o tym czym jest edukacja kulturowa w odniesieniu do dzieci oraz jak powinny one partycypować w tworzonych przez dorosłych projektach.

„Edukacja kulturowa to poszukiwanie możliwości i sposobów poruszania się w skomplikowanym świecie ludzi – w rozmaitych sytuacjach społecznych, w różnym kontekście kulturowym. To nauka nie tylko pisania, czytania, czy liczenia, ale przede wszystkim myślenia, zadawania pytań, skutecznego rozwiązywania problemów, kształtowania w nich umiejętności wchodzenia w interakcje i współpracę z innymi. Bez wykształcenia w nich poczucia własnej wartości nie uda się osiągnąć tego celu” – mówiła Weronika Idzikowska.

 

Kluczowe w kontekście całej Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej są i będą projekty przygotowywane przez dzieci we współpracy z ich opiekunami. Jak mówiła Weronika Idzikowska, „Bardzo Młoda Kultura” to projekt, który kładzie nacisk na aktywizowanie dzieci poprzez ich współpracę, swobodę podejmowania decyzji, czasem nawet wbrew dotychczasowym standardom, co pozwoli im nauczyć stawiać przed sobą cele, a później w odpowiedni sposób do nich dążyć i je realizować.

Kolejnym etapem projektu jest konkurs regrantingowy, do którego mogą przystąpić wszyscy uczestnicy warsztatów. Ważnym elementem przy wyborze najlepszych projektów, które uzyskają dofinansowanie z programu Narodowego Centrum Kultury współfinansowanego przez województwo świętokrzyskie, będzie przyszłość uczestników po jego zakończeniu oraz stworzenie odpowiednich warunków i narzędzi, które pozwolą kolejnym grupom brać udział w stworzonym projekcie i korzystać z wypracowanych metod. Dlatego tak ważne jest stworzenie silnej więzi pomiędzy edukatorami, a uczniami, która pozwoli na lata wypracować model edukowania kulturowego.

Wkrótce więcej informacji dotyczących zasad konkursu.