Przed nami II etap konkursu realizowanego w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej

Przed nami II etap konkursu realizowanego w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej

Do 19 czerwca 2017 roku do godziny 15.00 przyjmowane będą wnioski konkursowe dla projektów wyłonionych w I etapie konkursu regrantingowego. Każdy z 16-stu uczestników programu Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej, którego wniosek uzyskał pozytywną opinię Jury (o czym informowaliśmy w osobnym wpisie) powinien dostarczyć nowy formularz zgłoszeniowy na adres Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego, ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce, w wersji papierowej i  elektronicznej.

W załącznikach dostępne są regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia wraz ze wskazówkami dotyczącymi jego prawidłowego wypełnienia. Dodatkowo autorzy wszystkich zakwalifikowanych do II etapu projektów będą mogli wziąć udział w warsztatach, które pomogą opracować pełną wersję wniosku zawierającą rozwinięcie przyjętego na pierwszym etapie zgłoszenia, potrzebną do realizacji projektu.

Po 19 czerwca 2017 r. komisja ekspertów w ciągu tygodnia dokona analizy wszystkich zgłoszonych projektów i wyłoni najlepsze propozycje, którym przyznane zostaną środki  na ich realizację w ramach programu Bardzo Młoda Kultura. Ich lista zostanie opublikowana do 28 czerwca 2017 roku na stronie ŚAEK.

Regulamin oraz wniosek dostępne poniżej w załącznikach:

SAEK Regulamin regrantingu 2017

zał nr 2 wniosek etap 2 Regranting – 2017