Za nami warsztaty z ewaluacji projektów Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej

5 czerwca 2017
Za nami warsztaty z ewaluacji projektów Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej

W piątek, 2 czerwca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyły się warsztaty przygotowane dla wszystkich uczestników, których projekty otrzymały pozytywną rekomendację w I etapie konkursu regrantingowego. Warsztaty prowadzone przez Jacka Gądeckiego były ważnym i pomocnym dla uczestników elementem w tworzeniu pełnych wersji wniosków, potrzebnych w II etapie konkursu.

W spotkaniu z Jackiem Gądeckim, którego tematem była ewaluacja partycypacyjna, udział wzięło dwudziestu przedstawicieli 16-stu projektów zakwalifikowanych do II etapu. W jego trakcie warsztatowicze mogli zdobyć wiedzę potrzebną do prawidłowego przygotowania pełnego wniosku oraz poznać narzędzia potrzebne do oceny stworzonych projektów pod kątem udziału w nich dzieci i młodzieży.

W trakcie sześciogodzinnych warsztatów uczestnicy brali udział w wielu ćwiczeniach praktycznych oraz przykładach i  problemach, jakie mogą spotkać na każdym etapie tworzenia projektu i jego późniejszej realizacji. Dzięki temu mogli oni zobaczyć, jak należy angażować dzieci i młodzież na poszczególnych etapach projektu.

Piątkowe warsztaty były jednym z ważniejszych punktów w procesie tworzenia wniosków konkursowych. Uczestnicy mają czas do 19 czerwca 2017 roku do godziny 15.00 na dostarczenie formularza zgłoszeniowego do Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, który jest świętokrzyskim operatorem programu Bardzo Młoda Kultura. Po 19 czerwca 2017 r. komisja ekspertów w ciągu tygodnia dokona analizy wszystkich zgłoszonych projektów i wyłoni najlepsze propozycje, którym przyznane zostaną środki  na ich realizację. Ich lista zostanie opublikowana do 28 czerwca 2017 roku na stronie ŚAEK.