Koniec przyjmowania wniosków w II etapie konkursu regrantingowego

21 czerwca 2017
Koniec przyjmowania wniosków w II etapie konkursu regrantingowego

W poniedziałek 19 czerwca o godzinie 15.00 zakończyliśmy przyjmowanie wniosków do II etapu konkursu regrantingowego Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej. Do składania wniosków mogli przystąpić uczestnicy, których projekty uzyskały pozytywna rekomendację w I etapie. Z 16 projektów, jakie komisja ekspertów zakwalifikowała do kolejnego etapu, ostatecznie wpłynęło 15.

Obecnie trwają analizy wszystkich złożonych aplikacji, a powołana komisja w poniedziałek będzie obradować nad wyłonieniem pięciu najlepszych projektów, które uzyskają finansowe wsparcie ze środków Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach w formie grantu przyznanego w ramach projektu Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej realizowanego przez WDK z programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura.

Lista zwycięskich wniosków zostanie opublikowana na stronie SAEK do 28 czerwca 2017 roku.