Znamy 5 najlepszych projektów tegorocznej edycji Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej

27 czerwca 2017
Znamy 5 najlepszych projektów tegorocznej edycji Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej

W poniedziałek w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się posiedzenie komisji ekspertów, które miało wyłonić 5 najlepszych projektów w tegorocznej edycji Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej. Po burzliwej dyskusji i dogłębnej analizie każdego z 15-stu złożonych wniosków udało się finalnie wybrać 5 projektów, które uzyskają finansowe wsparcie w postaci grantu przyznanego w ramach projektu Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej realizowanego przez WDK w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura.

 

 

 

 

W gronie zwycięskich projektów znalazły się:

– SmykoŚwiaty – cykl warsztatów twórczych dla najmłodszych

– Mali odkrywcy wyobraźni

– Się staję – wielopłaszczyznowy kontakt z kulturą – od świadomego odbiorcy do twórcy

– Nam się nie nudzi, gdy źródło nas budzi

– Cudze chwalicie, swego nie znacie

 

„Nie jest łatwo wybrać 5 projektów, które uzyskają finansowanie, bo widać, że wszyscy włożyli dużo pracy w ich przygotowanie. Jedno co mogę stwierdzić to, że są wnioski napisane lepiej i nieco gorzej, ale niekoniecznie musi to oznaczać, że ten który na papierze wygląda słabiej, nie sprawdzi się w rzeczywistości. Wręcz przeciwnie, często bywa tak, że czytając założenia projektu nie do końca jesteśmy przekonani co do jego skuteczności, ale po analizie sytuacji i warunków rzeczywistych ma on większe szanse na powodzenie i może przynieść większe profity w przyszłości dla lokalnej społeczności niż inny napisany, wydawać by się mogło początkowo, lepiej” – mówił po obradach jeden z ekspertów komisji Maciej Frąckowiak.

Duży nacisk przy wyborze zwycięskich projektów miał element współpracy i przenikania się różnych, na co dzień niewspółpracujących ze sobą, instytucji, czy środowisk. Istotną rolę odgrywa także to, co projekt zakłada po zakończeniu jego finansowania. Najbardziej wartościowe są te projekty, które będą w stanie dalej funkcjonować i  zaangażują do działania lokalną społeczność jeszcze po zakończeniu ich finansowania.

„W naszej ocenie kładziemy nacisk na przejrzystość wniosków, ich dopasowanie do realiów, w czym pomagają nam koledzy i koleżanki z Kielc, znający lepiej specyfikę tego regionu, grupę docelową, do której projekt będzie docierał oraz metody jakimi prowadzone będą prace projektowe. Każdy z nas przyjeżdżając na to spotkanie miał w głowie swoich faworytów, ale sztuką było znaleźć kompromis i wyłonić zdecydowanie najlepsze 5 projektów. W niektórych przypadkach musieliśmy mocno negocjować, argumentować i wzajemnie się przekonywać, ale ostatecznie osiągnęliśmy porozumienie” – mówiła jurorka Agnieszka Wojciechowska-Sej, koordynator projektu BMK w województwie łódzkim.

Obok niej i przywołanego wcześniej Macieja Frąckowiaka, w pracach komisji uczestniczyła także trzecia jurorka, Anna Przeorska ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dwoje z recenzentów celowo wybranych zostało spoza województwa świętokrzyskiego, tak aby ich ocena była jak najbardziej obiektywna i fachowa. Prace jurorów wspierali także przedstawiciele Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, jako operatora programu BMK: Małgorzata Michałowska-Wójcik, Michał Ziomber i Karolina Opałko, którzy brali udział w I etapie konkursu i selekcji finałowej piętnastki.

 

„Nie możemy zapominać również o tych projektach, którym nie udało się zdobyć grantu. Zależy nam na tym, aby osoby, które je przygotowywały wiedziały, dlaczego ich wniosek finalnie nie został wybrany. Dlatego obok opinii na temat tych zwycięskich opisujemy szczegółowo także te, które ostatecznej aprobaty nie uzyskały” – mówił Maciej Frąckowiak dodając, że dzięki temu wnioskodawcom łatwiej będzie w przyszłości złożyć kompletny wniosek, wiedząc jakie błędy, albo szczegóły wpłynęły na jego ostateczną ocenę. Uczestnictwo w programie Bardzo Młoda Kultura to nawet dla tych, którzy finalnie nie uzyskali wsparcia finansowego na swój projekt, cenne doświadczenie, które z całą pewnością zaprocentuje w przyszłości przy okazji podobnych programów i konkursów.

Autorom projektów, którym przyznano dofinansowanie, serdecznie gratulujemy. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 41 36 55 101 lub 41 36 55 133. Protokół i lista zwycięskich projektów dostępna w załącznikach poniżej.

Realizatorów zwycięskich projektów zapraszamy na spotkanie warsztatowe poświęcone realizacji, finansowaniu, przygotowaniu dokumentacji finansowej i rozliczeniu projektów, które odbędzie się w najbliższy piątek tj. 30 czerwca 2017 w godzinach 9.00-15.00 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Prowadzącym będzie, dobrze znany wszystkim uczestnikom, Jacek Gralczyk.

 

Załączniki:

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej

Lista zwycięskich projektów