„Mali odkrywcy wyobraźni”

4 sierpnia 2017
„Mali odkrywcy wyobraźni”

„Mali odkrywcy wyobraźni” – to tytuł ostatniego prezentowanego projektu, który uzyskał dofinansowanie w postaci grantu w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury. Inicjatorem jego stworzenia jest Piotr Kogut, pedagog, animator kultury, instruktor, reprezentujący Stowarzyszenie „Głowa do góry”. Projekt realizowany będzie we współpracy ze Szkołą Podstawową w Sadowiu oraz Biblioteką i Ośrodkiem Kultury Gminy Sadowie.

Pomysł stworzenia projektu powstał z potrzeby dzieci do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego poza szkołą i domem. W specjalnej diagnozie, przeprowadzonej wśród lokalnej społeczności, wielokrotnie pojawiał się problem aktywności kulturowej. Celem nadrzędnym projektu jest wymyślenie, zaprojektowanie i stworzenie oraz zagospodarowanie miejsca, w którym dzieci będą mogły wspólnie spędzać czas wolny i rozwijać swoje pasje oraz zainteresowania.

„Pomysł stworzenia projektu zrodził się z obserwacji młodego pokolenia, które niestety coraz mniej rzeczy potrafi zrobić, czy naprawić samemu. Jedynym pomysłem na zdobycie upragnionej rzeczy jest jej kupno. To skłoniło mnie do zrealizowania projektu, dzięki któremu uruchomimy wyobraźnie dzieci i pokażemy, że wiele rzeczy, zabawek które same wymyślą lub już gdzieś widziały, przy użyciu prostych narzędzi i podstawowej wiedzy, będą mogły samodzielnie lub z niewielką pomocą animatorów i opiekunów wykonać” – mówił koordynator projektu, Piotr Kogut.

W realizacji projektu udział weźmie 20-osobowa grupa dzieci w wieku od 6-13 lat z gminy Sadowie, która pod opieką specjalistów, nauczy się wspólnego działania, planowania, logicznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz odpowiedzialności za powierzone zadania. Projekt zakłada także stworzenie „Galerii pięknej fizyki”, która od podstaw zaprojektowana i stworzona będzie przez jego uczestników. Największą wartością tego przedsięwzięcia będzie, zdaniem jego realizatorów, proces wymyślania, tworzenia i współpracy między dziećmi oraz opiekunami, a niżeli sam efekt końcowy.

„Dzieci i młodzież zanim przystąpią do realizacji projektu wezmą udział w kilku spotkaniach ze specjalistami w różnych dziedzinach oraz odwiedzą m.in. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wiedza, jaką zdobędą podczas warsztatów i wycieczek pozwoli im przy pomocy opiekunów zrobić proste rzeczy jak: tipi, łuk do strzelania, a to z kolei pokaże i uświadomi, że wcale nie są potrzebne skomplikowane narzędzia, a do stworzenia praktycznych zabawek, czy konstrukcji wystarczą najprostszy kij, sznurek, gwóźdź, czy młotek. Potem mam nadzieję przyjdzie czas na nieco trudniejsze wyzwania” – opowiadał o pomysłach i idei projektu Piotr Kogut.

Podsumowaniem projektu będzie wystawa stworzonych przez najmłodszych dzieł, która zaprezentowana zostanie lokalnej społeczności. Aktualne postępu prac można będzie także śledzić na specjalnie stworzonym profilu w mediach społecznościowych. „Mali odkrywcy wyobraźni” – to podobnie jak inne zwycięskie projekty, program aktywizujący dzieci i młodzież w przestrzeni kulturalnej, który pozwoli im nie tylko stać się biernymi odbiorcami sztuki i kultury, ale także jej kreatorami i twórcami.