Warsztaty i konferencja podsumowująca projekt „SmykoŚwiaty”

16 października 2017
Warsztaty i konferencja podsumowująca projekt „SmykoŚwiaty”

W piątek, 20 października o godzinie 14.30 w Staszowskim Ośrodku Kultury odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „SmykoŚwiaty”, realizowany w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej. Realizowany w ramach programu Bardzo Młoda Kultura projekt, powstał z inicjatywy Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie we współpracy z: Staszowskim Ośrodkiem Kultury, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Staszowie i Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie.

Program konferencji:

20.10.2017 r., godz. 14.30 – 17.30, Staszowski Ośrodek Kultury ul. Parkowa 6

 

 • Justyna Kowalczyk „Kim są najnaje? Jakie światy budują dzieci i jakim językiem w nich się porozumiewają? – prezentacja doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektu SmykoŚwiaty.”
 • Krzysztof Laskowski „Rola aktywności muzycznej dziecka. Edukacja muzyczna w pracy
  z dziećmi najmłodszymi”
 • Anna Szary “Sztuka inspiruje – prezentacja dobrych praktyk wykorzystujących sztukę
  w edukacji elementarnej na podstawie wystaw skierowanych do dzieci.”
 • Monika Kiwak „Spektakle dla dzieci do trzeciego roku życia. Perspektywa pedagoga tańca.”
 • Anna Szemraj „Twórcza i autentyczna ekspresja – o sztuce dzieci i młodzieży
  z niepełnosprawnością intelektualną”
 • Weronika Idzikowska „Po co dzieciom edukacja kulturowa?” –  panel dyskusyjny

 

Zgłoszenia uczestników na konferencję należy kierować drogą elektroniczną na adres: gck@szydlow.pl.

 

Konferencję podsumowującą działania projektu poprzedzi seria warsztatów dla pedagogów, rodziców i opiekunów, która ma na celu uświadomienie jak duży wpływ na dalszy rozwój malutkich dzieci może mieć ich uczestnictwo w kulturze.

SmykoŚwiaty to projekt, którego celem jest włączanie najmłodszych dzieci (w wieku 1-5 lat) do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i stymulowanie ich rozwoju poprzez udział
w działaniach twórczych.

Poniżej przedstawiamy harmonogram warsztatów, które odbywać się będą w siedzibie Staszowskiego Ośrodka Kultury w dniach 17-20.10.2017 roku:

 • „Muzyka przez zabawę” – 10.2017 r. – godz. 16.00 Staszowski Ośrodek Kultury

Warsztat muzyczny, którego celem jest poznanie: różnych form aktywności dzieci w sferze edukacji muzycznej, sposobów aktywnego słuchania muzyki w zabawach czy podczas gry na instrumentach oraz wykorzystanie instrumentów perkusyjnych w pracy z dziećmi najmłodszymi.  Od uczestników nie jest wymagane doświadczenie muzyczne. Prowadzenie: Krzysztof Laskowski. Czas trwania: 90 min.

 • „Ciekawe triki plastyki” – 18.10.2017 r. – godz. 16.00 Staszowski Ośrodek Kultury

Jakimi metodami i technikami z zakresu wychowania plastycznego możemy stymulować twórczość, potencjał, kreatywność i wyobraźnię dzieci? Zapraszamy na warsztaty podczas których uczestnicy będą doświadczać nietypowych i niebanalnych technik plastycznych. Na spotkaniu będziemy poszukiwać sposobów wyrażania własnej ekspresji i dyskutować o indywidualności dzieci w dokonywaniu osobistych wyborów podczas aktywności plastycznej. Prowadzenie: Anna Szemraj. Czas trwania 90 min.

 • „Dzieci tańczące” – 19.10.2017 r. – godz. 16.00 Staszowski Ośrodek Kultury

Warsztat ruchowy dla osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym. Podczas zajęć weźmiemy udział w zabawach ruchowych opartych na podstawowych komponentach tańca współczesnego – przestrzeni, tempie ruchu i jego rozmiarze. Zadania proponowane przez tancerkę uwzględniają indywidualny charakter grupy warsztatowej i metodykę nauczania jako podążanie pedagoga za dynamiką grupy.   Prowadzenie: Monika Kiwak. Czas trwania: 90 min.

 • “Sztuka inspiruje” – 20.10.2017 r. – godz.12.30 Staszowski Ośrodek Kultury

Zapraszamy na warsztaty podczas których w praktyce będzie można wykorzystać sztukę wizualną jako źródło inspiracji. Na podstawie kilku, wybranych prac pokazane zostanie kreatywne wykorzystanie dostępnych na co dzień materiałów plastycznych. Wykonamy nietypowe portrety, kompozycje abstrakcyjne i instalacje. Każde zadanie będzie ilustracją konkretnego kierunku w sztuce. Prowadzenie: Anna Szary. Czas trwania: 90 min.

 

Udział we wszystkich warsztatach jest bezpłatny, a zgłoszenia chętnych uczestników należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: gck@szydlow.pl (podając imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły/placówki, tytuł wybranego warsztatu, adres mailowy i numer telefonu).