Projekt „Nam się nie nudzi gdy źródło na budzi” zakończony!

3 listopada 2017
Projekt „Nam się nie nudzi gdy źródło na budzi” zakończony!

Na koniec naszej wędrówki po zwycięskich projektach, które uzyskały dofinansowanie w postaci grantu w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury, dotarliśmy do projektu „Nam się nie nudzi, gdy źródło nas budzi”, realizowanego przez Szkołę Wrażliwości w Kapkazach.

Głównym założeniem projektu było stworzenie przez uczestników gry terenowej, która zaprezentowana została podczas IX Festiwalu Wędrowania, organizowanego przez Szkołę Wrażliwości. Zanim jednak efekt finalny został przedstawiony mieszkańcom Kapkazów i okolicznych miejscowości, blisko trzydzieścioro dzieci w wieku od 9 do 14 lat odbyło szereg spotkań i zajęć plastycznych, przyrodniczych i terenowych, które pozwoliły im lepiej przygotować się do stworzenia gry. W ich trakcie najmłodsi przemierzając przepiękne tereny i podziwiając krajobrazy województwa świętokrzyskiego przygotowywali szkic wędrówki, który stał się zalążkiem do stworzenia gry terenowej. Z tej wyprawy dzieciaki, podzielone na kilka mniejszych grup, mimo drobnych problemów z wyznaczeniem trasy wyniosły wiele cennych doświadczeń, które zaowocowały stworzeniem fantastycznej gry terenowej.

 

„Zależało nam na tym, aby wzbudzić w dzieciach troskę o środowisko, a co za tym idzie ich przyszłość, dlatego w projekcie stawiamy na edukację proekologiczną. Projekt jest tylko pretekstem do nawiązania z nimi relacji i stworzenia przestrzeni, w której będą mogli w zgodzie z naturą i przy wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, tworzyć ciekawe i inspirujące formy aktywnego spędzania czasu wolnego” – mówiła Ewa Skowerska Kosmalska, inicjatorka projektu.

W ramach projektu dzieci w nim uczestniczące odbyły kilka wycieczek przyrodniczych m.in. do kopalni kwarcytu, Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz oceanarium i parku linowego. Jednym z elementów projektu było stworzenie i wydanie publikacji pt.: „Kronika Życia Źródła”, która opisywała poszczególne etapy jego realizacji. Wydawnictwo zawierające zdjęcia, wiersze, notatki, czy rysunki rozpowszechnione zostało wśród mieszkańców okolicznych miejscowości podczas Festiwalu Wędrowania, jaki odbył się w weekend 5 i 6 sierpnia.

 

„Nam się nie nudzi gdy źródło nas budzi” to projekt, dzięki któremu dzieci z Kapkazów i okolicznych miejscowości mogły „zasmakować” różnych form spędzania wolnego czasu przy wykorzystaniu wszystkich możliwie dostępnych gatunków kultury. Właśnie w Kapkazach znajdują się źródła, które stały się inspiracją do stworzenia tytułu projektu, a na co dzień są częstym miejscem spotkań dzieci i młodzieży, u których wzbudzają duże zainteresowanie.  Dużym plusem realizowanego projektu jest zapowiedź pomysłodawców o jego kontynuowaniu podczas kolejnych edycji Festiwalu Wędrowania.