Szkolenie z zakresu animacji i edukacji kulturowej dla WDK

15 listopada 2017
Szkolenie z zakresu animacji i edukacji kulturowej dla WDK

W dniach 10-11 listopada br. odbyło się szkolenie dla pracowników Wojewódzkiego Domu Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Tematem zajęć, prowadzonych przez dobrze znanego uczestnikom Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej, Jacka Gralczyka były: „Animacja i edukacja kulturowa w kontekście zadań Wojewódzkiego Domu Kultury”.

W trakcie spotkania szeroko omawiane były zagadnienia dotyczące koncepcji wieloaspektowej kompetencji kulturowej oraz najnowszych trendów w animacji kulturalnej. Jednym z założeń szkolenia było przedstawienie Wojewódzkiego Domu Kultury jako moderatora sieci animatorów i edukatorów kultury w województwie świętokrzyskim.

Drugi dzień szkolenia upłynął na szczegółowej analizie problemu edukacji kulturowej w naszym województwie w nawiązaniu do realizowanego programu BMK. Uczestnicy wraz z prowadzącym warsztaty szukali rozwiązań i pomysłów na kontynuowanie działań rozpoczętych w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej także po jej zakończeniu. Na koniec spotkania omówione zostały wizje nowych kierunków aktywności Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i realizowanych przez niego zadań.