Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej rozpoczęła trzeci rok działalności!

Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej rozpoczęła trzeci rok działalności!

Mimo upływu dwóch lat i wielu doświadczeń, jakie udało się w tym czasie zdobyć, przed nami wiele nowych wyzwań związanych z rozpoczęciem działań w trzecim roku funkcjonowania Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej, działającej w ramach programu Bardzo Młoda Kultura. Projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum Kultury i Województwa Świętokrzyskiego właśnie dziś zainaugurował trzeci rok działalności.

W sali kominkowej Wojewódzkiego Domu Kultury, który jest operatorem programu w województwie świętokrzyskim, pojawiło się liczne grono nauczycieli, animatorów kultury, przedstawicieli władzy oraz pracowników reprezentujących instytucje kultury, muzea, biblioteki oraz stowarzyszenia. Pierwsze w nowym roku spotkanie pozwoliło wymienić opinie na temat dotychczasowych działań, krótko je scharakteryzować oraz zbudować pole do współpracy z kolejnymi partnerami w bieżącym roku.

Jak mogliśmy usłyszeć od koordynatora projektu, Karoliny Opałko: „Trzeci rok działalności to rok kolejnych wyzwań i wytężonej pracy. Chcemy dotrzeć do kolejnych powiatów województwa świętokrzyskiego, które dotychczas nie miały okazji z nami współpracować. Dlatego w tym roku Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej zagości w czterech kolejnych powiatach: koneckim, pińczowskim, sandomierskim, starachowickim i raz jeszcze w powiecie kieleckim”.

Dzięki temu w trakcie trzech lat funkcjonowania ŚAEK swoim zasięgiem obejmie wszystkie bez wyjątku powiaty województwa świętokrzyskiego, czego nie udało się dokonać w wielu innych regionach Polski. Tak zrealizowany harmonogram każdego z trzech etapów realizacji projektu pozwoli uniknąć tzw. „białych plam” na mapie województwa świętokrzyskiego. Szeroki zasięg wyrównuje szanse oraz daje dostęp do warsztatów i profesjonalnej kadry wykładowców wszystkim mieszkańcom regionu. Wspomniane warsztaty w każdym z pięciu powiatów rozpoczną się już w kwietniu.

W trakcie konferencji głos zabrał Krzysztof Łysak, wicedyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, który mówił o potrzebie ciągłego edukowania kadry nauczycielskiej w kierunku kultury. Z jego ust dało się usłyszeć wiele ciepłych słów na temat dotychczasowych osiągnięć ŚAEK oraz stałej potrzebie współpracy i przenikania się środowisk nauczycieli i animatorów oraz szkół i instytucji kultury.

„Szansą na lepszą edukację przyszłych pokoleń jest wzajemne przenikanie się świata kultury ze światem oświaty. Niestety w wielu przypadkach w szkołach ciągle premiuje się schematyczny model kształcenia, pozwalający przygotować uczniów do zdania egzaminów, kosztem uczenia kreatywności i innowacyjności. Czas leci, świat pędzi do przodu, a edukacja jakby stała w miejscu” – mówił Krzysztof Łysak z ŚCDN, dodając że nie jest ona odpowiednio dostosowana do obecnych trendów, nowych kierunków rozwoju i szybko rozwijających się sektorów gospodarki.

Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej od początku istnienia kładzie duży nacisk na współpracę międzysektorową. Aby projekt miał sens i przyniósł oczekiwane rezultaty do udziału w nim zapraszani są przedstawiciele jak największej liczby środowisk – nauczyciele, animatorzy, przedstawiciele instytucji kultury, oświaty, a nawet urzędnicy. Tak duży przekrój społeczności związanej z edukacją i kulturą pozwala stworzyć pewnego rodzaju platformę do dalszej współpracy.

„Udział w projekcie jest pewnego rodzaju chęcią do zmian w kształceniu najmłodszych, a przyznanie grantu pięciu najlepszym projektom jest tylko impulsem do kolejnych działań dla każdej instytucji. Z doświadczenia wiem jednak, że nawet te projekty, które nie uzyskały finansowego wsparcia, otrzymały coś więcej, w postaci wiedzy i zmiany patrzenia na proces edukacji kulturowej” – zakończyła Karolina Opałko.

 

Dr Paulina Forma z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach podczas swojego wystąpienia podkreślała, jak ważna w procesie komunikowania jest edukacja kulturowa.

„To właśnie kultura odróżnia nas od innych istot zamieszkujących Ziemię, a wspomniana edukacja pozwala lepiej funkcjonować i budować niezwykle ważne więzi i relacje międzyludzkie. Niestety nadal brak jest schematycznych rozwiązań dla działalności edukacyjno-kulturowej, a ŚAEK jest jedną z możliwości, która wychodzi jej na przeciw” – mówiła dr Paulina Forma.

Tuż po zakończeniu konferencji, jej uczestnicy wzięli udział w warsztacie pn. “Współpraca międzysektorowa budowana na zasobach”, który poprowadził dobrze znany z lat ubiegłych Jacek Gralczyk. W ponad trzygodzinnych zajęciach przedstawiciele różnych środowisk szeroko omawiali możliwości współpracy między instytucjami kultury a placówkami oświaty oraz podkreślali zaangażowanie ludzi kultury i nauki w rozwój i wychowanie najmłodszych pokoleń Polaków.

 

Konferencja inauguracyjna to dopiero początek działań w tegorocznej edycji projektu. Wszystkie informacje dotyczące działań Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej  dostępne będą na stronie www.saek.pl. Zapraszamy do śledzenia!