Przed nami II etap konkursu realizowanego w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej

Przed nami II etap konkursu realizowanego w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej

Do 5 czerwca 2018 roku do godziny 15.00 przyjmowane będą wnioski konkursowe dla projektów wyłonionych w I etapie konkursu regrantingowego. Każdy z siedmiu uczestników programu Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej, którego wniosek uzyskał pozytywną opinię Jury (o czym informowaliśmy w osobnym wpisie) powinien dostarczyć nowy formularz zgłoszeniowy na adres Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego, ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce, w wersji papierowej i  elektronicznej.

W załącznikach dostępne są regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia wraz ze wskazówkami dotyczącymi jego prawidłowego wypełnienia. Niezbędne przy składaniu wniosku są: załącznik nr 2 i 3. Pozostałe dokumenty mają charakter informacyjny i będą potrzebne w przypadku uzyskania finansowego wsparcia przy dalszej realizacji projektu.

Po 5 czerwca 2018 r. komisja ekspertów dokona analizy wszystkich zgłoszonych projektów i wyłoni najlepsze propozycje, którym przyznane zostaną środki  na ich realizację w ramach programu Bardzo Młoda Kultura. Ich lista zostanie opublikowana na stronie ŚAEK. Zapraszamy do śledzenia!

 

Załączniki:

SAEK-Regulamin-regrantingu-2018

Umowa-regrantingowa-wzor-2018

zał-2-formularz-zgloszeniowy-na-2-etapie-2018

zał-3-preliminarz-kosztow-na-2-etapie-2018

zał-4-formularz-sprawozdawczy-2018

zał-5-zestawienie-faktur-2018