„Smartfon w ręce, głowa w trawie – kulturalnie o zabawie”

30 sierpnia 2018
„Smartfon w ręce, głowa w trawie – kulturalnie o zabawie”

Koniec wakacji to idealny czas na to, aby sprawdzić jak przebiega kolejny, trzeci już, zwycięski projekt realizowany w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej. Tym razem na tapet bierzemy projekt „Smartfon w ręce, głowa w trawie – kulturalnie o zabawie” realizowany przez Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Pierzchnicy, świetlicami AKTYWATOR, Fundacją Rozwoju Regionu, Gminną Mleczarnią, Urzędem Gminy Pierzchnica i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Jednym z kluczowych założeń projektu było uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z nowoczesnych środków przekazu, z których codziennie korzystają przy pomocy swoich smartfonów i tabletów oraz ukierunkowanie ich na świadome i pozytywne ich wykorzystanie w obrębie kultury. Niestety, jak wskazują realizatorzy projektu, dzieci i młodzież nie są odpowiednio edukowane w zakresie korzystania z urządzeń mobilnych. Często rodzice nie kontrolują treści przeglądanych przez ich pociechy, a pokazanie najmłodszym jak można wykorzystywać urządzenia elektroniczne w sposób właściwy, sprawi że młodzież za ich pośrednictwem stanie się świadomymi użytkownikami, odbiorcami i być może także twórcami kultury i sztuki.

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 13-17 lat z terenu gminy Pierzchnica. Ideą jego stworzenia były: integracja, poczucie wspólnotowości  i aktywizacja lokalnego środowiska poprzez zaangażowanie w jego działania. Poprzez aktywny udział w warsztatach, uczestnicy zyskają pewność siebie, zdobędą poczucie wartości oraz fakt, że same mogą decydować o swojej przyszłości w sposób odpowiedzialny i przemyślany.

Realizację właściwych działań projektu rozpoczęto od serii lokalnych wycieczek po instytucjach kultury i oświaty oraz warsztatów integracyjno-motywacyjnych. W tym czasie udało się doprowadzić do spotkania „Kino, teatr, pizza – relaks” podczas którego młodzież uczestnicząca w projekcie w przyjazny sposób spędziła czas, odwiedzając różne jednostki kultury i zdobywając wiedzę na temat ich działalności.

Niezwykle ważnym aspektem programu była jego elastyczność, która pozwoliła dopasować tematykę spotkań i warsztatów do zapotrzebowania i oczekiwań młodzieży. Projekt „Smartfon w ręce…” to jednak nie tylko czas na edukację i specjalistyczne warsztaty. Jednym z punktów na mapie była wizyta w parku trampolin, która pozwoliła młodzieży pozbyć się nadmiaru energii i na nowo naładować akumulatory do dalszych działań projektowych.

Koniec wakacji nie oznacza końca projektu. Wręcz przeciwnie. W jego planach jest jeszcze wiele spotkań, warsztatów, a nawet dyskoteka, którą od podstaw zorganizuje młodzież uczestnicząca w projekcie. Organizatorzy przewidzieli także czas na wspólne wyjście do restauracji, które nauczy ich podstawowych zasad savoir-vivre oraz pozwoli młodzieży poczuć się jak dorośli. Wrzesień to z kolei miesiąc w którym uczestnicy wezmą udział w „spotkaniu z ciekawym człowiekiem”, które może stać się inspiracją do dalszych działań i wyzwoli w nich kreatywność i chęć poznawania świata.

Podsumowaniem projektu będzie październikowa konferencja na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, podczas której uczestnicy wcielą się w role ekspertów od współczesnych mediów i portali społecznościowych. W tym czasie będą mogli podzielić się z innymi zdobytą wiedzą i doświadczeniem oraz zaprezentować efekty swojej kilkumiesięcznej pracy w projekcie.