Aleksandra Drzazga ocenia warsztaty ŚAEK

5 sierpnia 2016
Aleksandra Drzazga ocenia warsztaty ŚAEK

Aleksandra Drzazga, instruktorka ŚAEK, która prowadziła zajęcia w Stopnicy, Jędrzejowie oraz w Ostrowcu Świętokrzyskim, podzieliła się swoimi refleksjami na temat zajęć z uczestnikami Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej. Opowiedziała o tym co planowała przekazać, a także co udało się osiągnąć.

W jej ocenie, w trakcie warsztatów w Jędrzejowie, Stopnicy i Ostrowcu Świętokrzyskim uczestnicy pochylili się nad słowem kluczem do pracy edukatora kultury, jakim jest refleksyjność. Aleksandrze, jako prowadzącej warsztaty, zależało nad stworzeniem warunków, w których grupy będą mogły zastanowić się nad własnymi zasobami i tym w jaki sposób mogą one im pomóc w dalszej pracy.

Zdaniem Aleksandry Drzazgi, jest to niezwykle istotne w kontekście projektowania sytuacji twórczych dla dzieci i młodzieży, a także z ich udziałem,  ponieważ przy okazji, kształtowanych jest wiele ważnych kompetencji społecznych i obywatelskich. Sztuka okazuje się wielokrotnie narzędziem niezwykle atrakcyjnym do kształcenia różnorakich umiejętności.

Dla wszystkich grup warsztatowych była to bardzo ważna część warsztatów, bo pozwoliła im uświadomić sobie własne zasoby, a niektórym spojrzeć inaczej na trudne sytuacje na ich drodze zawodowej. W tym kontekście, niezwykle cenne okazały się wypowiedzi uczestników, szczególnie w Stopnicy, gdzie pracowała grupa z bardzo zróżnicowanym dorobkiem zawodowym. Uczestniczki warsztatów w Stopnicy obdarzyły siebie nawzajem dużym zaufaniem, dzięki czemu informacje zwrotne były niezwykle cenne i pomocne, szczególnie dla uczestników z krótszym stażem zawodowym. Cennym elementem było wspólne zastanawianie się nad cechami edukatora kultury, elementami pracy twórczej , które sprzyjają bądź hamują prace twórczą oraz nad pułapkami i trudnościami, które może napotkać edukator kultury.

Po części refleksyjnej, przyszedł czas na działanie twórcze wykorzystujące fotografie i zasady tworzenia fotoreportażu jako punktu wyjścia do dalszych działań teatralnych. Uczestnicy zostali zaproszeni do wykorzystania kostek do gry w procesie wyboru tematu, a samej fotografii jako narzędzia do uświadomienia sobie procesu refleksji nad otaczającą rzeczywistością. Praca z fotografią była skonstruowana w taki sposób , aby wspierać zarówno niezależność w myśleniu, jak i wypracowywanie wspólnych decyzji twórczych.

Szczególnie uczestnicy warsztatów w Ostrowcu Świętokrzyskim bardzo mocno uświadomili sobie wagę sposobu konstruowania sytuacji twórczych i jakości pytań jakie zadajemy młodzieży, bo od tych czynników zależy jakość działań podejmowanych przez odbiorców edukacji kulturalnej.

Kolejnym krokiem, była propozycja działania uruchamiającego myślenie oraz działania teatralne wykorzystujące skojarzenia i emocje wywołane przez pracę z fotografią w przestrzeni poza budynkiem. Uczestnicy warsztatów w Jędrzejowie próbowali zaprojektować kontynuacje działania teatralnego w oparciu o materiał wypracowany na warsztatach. Dla uczestników warsztatów w Stopnicy największym odkryciem z zaproponowanych działań była możliwość pracy zespołowej, wspólne tworzenie działań, z jednoczesnym zachowaniem indywidualnego wkładu każdego z uczestników.

Dla wszystkich grup, dość odkrywczym okazał się fakt, że teatr może powstać z bardzo prostych inspiracji, jakimi były skojarzenia ze spaceru, zdjęcia tworzące fotoreportaż oraz emocji, które one niosły.
Warsztaty w Ostrowcu Świętokrzyskim dzięki dwudniowej formule pozwoliły dotknąć zagadnienia ruchu w teatrze, eksplorować tekst literacki jako inspirację do tworzenia własnych historii oraz działań teatralnych. Uczestnicy poznali także formę scenopisu teatralnego, czyli zapisu wszystkich elementów działania teatralnego.