Konsultacje dotyczące projektów ŚAEK zakończone

10 sierpnia 2016
Konsultacje dotyczące projektów ŚAEK zakończone

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, a także w Stopnicy i Busko Zdroju,  odbyły się konsultacje dotyczące projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu regrantingu w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturalnej.

Do drugiego etapu konkursu regrantingowego zakwalifikowało się 9 projektów zaproponowanych przez uczestników warsztatów organizowanych na przełomie czerwca i lipca w czterech świętokrzyskich powiatach: kieleckim, ostrowieckim, jędrzejowskim i buskim.

Nasi eksperci w osobach Weroniki Idzikowskiej z Małopolskiego Instytutu Kultury, Anny Przeorskiej oraz Krzysztofa Łysaka ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, pomagali autorom projektów nadać im ostateczny szlif. Stałe konsultacje w tej materii prowadzili również koordynatorzy Świętokrzyskiej akademii Edukacji Kulturowej dyr. Małgorzata Michałowska- Wójcik oraz Karolina Opałko. W trakcie konsultacji oceniane były cele projektów, a także ich zgodność z założeniami programu Bardzo Młoda Kultura. Nie mniej istotne było określenie możliwości realizacji projektu a także określenie jego harmonogramu oraz grup docelowych. Konsultacje miały na celu doprowadzenie propozycji projektowych do ostatecznej wersji, która otrzyma dofinansowanie na realizację.

Przypominamy, że ostateczne wersje projektów należy składać do godziny 15.30 19 sierpnia bieżącego roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Wymagana będzie zarówno forma tradycyjna (papierowa) jak i elektroniczna (na płycie CD). Wszystkim beneficjentom naszego konkursu regrantingowego życzymy powodzenia w realizacji ich projektów i przede wszystkim przyjemności z dalszej pracy na rzecz rozwoju edukacji kulturowej w naszym regionie.