„SmykoŚwiaty”

20 lipca 2017
„SmykoŚwiaty”

„SmykoŚwiaty” to tytuł kolejnego projektu, który uzyskał pozytywną rekomendację, a co za tym idzie dofinansowanie w postaci grantu w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury. Od początku lipca, co tydzień, prezentujemy jeden ze zwycięskich projektów, opisując jego najważniejsze założenia i zaplanowane działania.

Projekt „SmykoŚwiaty” przygotowany został przez Marię Stachuczy z Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie we współpracy z Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Staszowie, Staszowskim Ośrodkiem Kultury, Miejską Biblioteką, Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Staszowie oraz przedszkolami i żłobkami zlokalizowanymi na terenie gmin: Staszów i Szydłów. Projekt skierowany jest do najmłodszych dzieci w wieku 1-5 lat.

„Głównym założeniem naszego projektu jest wprowadzanie już tych najmłodszych dzieci w świat kultury, tak aby od najmłodszych lat kreować przyszłych odbiorców sztuki. Wprowadzanie tak małych dzieci w świat kultury pozytywnie wpływa na rozwój ich inteligencji emocjonalnej i odpowiada na podstawowe potrzeby najmłodszych, takie jak: doznawanie, odkrywanie rzeczywistości różnymi zmysłami, eksperymentowanie, zaszczepianie w nich poczucia sprawczości poprzez uczestniczenie w twórczej zabawie” – mówiła Justyna Kowalczyk z Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie.

Projekt skierowany do najmłodszych, mocno angażuje także dorosłych, tj. rodziców, opiekunów, wychowawców i pedagogów, uświadamiając im jak duży wpływ na rozwój dziecka i kształtowanie jego świadomości, ma uczestnictwo w kulturze od najmłodszych lat. W trakcie trwania projektu odbędzie się aż 16 interaktywnych warsztatów twórczych dla dzieci, podzielonych na dwie grupy wiekowe. Oprócz nich odbędą się również 2 spotkania warsztatowo-dyskusyjne skierowane do rodziców i opiekunów dzieci biorących udział w projekcie.

„W ramach przygotowanych warsztatów, dzieci z racji wieku i ograniczonych możliwości będą brały udział w zajęciach tanecznych, ruchowych, teatralnych, plastycznych, czy muzycznych. Warsztaty ukierunkowane będą na odbieranie kultury przez najmłodszych za pośrednictwem zmysłów: wzroku, słuchu, czy dotyku, a nawet smaku” – opisywała działania Justyna Kowalczyk, pomysłodawca i koordynator projektu dodając, że ważnym celem projektu jest budowanie bliskości i wzmacnianie relacji rodziców z dziećmi oraz uwrażliwianie ich na sztukę i kulturę w procesie wychowywania.

Ze względu na różnice rozwojowe dzieci warsztaty będą adresowane do 2 grup wiekowych (1-2 r.ż., 3-5 r.ż.). W każdym warsztacie będzie mogło uczestniczyć 15 dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami. Oznacza to, że w 16 warsztatach będzie mogło wziąć udział nawet 240 dzieci. Ze względu na grupę wiekową, do której adresowany jest projekt i wynikającą z niej skalę trudności, wzbudza on duże zainteresowanie wśród lokalnej społeczności.

A już za tydzień przedstawimy kolejny zwycięski projekt realizowany w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej.