Witamy w Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej.

Nasza inicjatywa oparta jest na programie Bardzo Młoda Kultura zainicjowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Nadrzędnym celem projektu jest wzmocnienie potencjału jaki drzemie w edukacji kulturowej w Polsce. Służyć temu będzie pobudzenie i efektywne wykorzystanie edukacyjnej roli kultury. Kolejny cel to stworzenie systemu opierającego się na działaniach podejmowanych w sferze kultury. Te z kolei przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. System ma zostać zbudowany na podstawie merytorycznej współpracy pomiędzy ośrodkami kultury i edukacji. Program „Bardzo Młoda Kultura” realizowany jest przez 16 ośrodków z całej Polski. W województwie świętokrzyskim operatorem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.

Choć pojęcie kultury jest szeroko znane, jej definicja jest w dzisiejszych czasach trudna do uchwycenia. Jeśli założyć, że społeczność, w której funkcjonujemy jest fundamentem dającym nam oparcie w rzeczywistości, to kultura jest spoiwem, które czyni ten fundament trwałym i silnym. Kultura daje nam poczucie przynależności i w dużym stopniu określa naszą tożsamość. Dlatego tak ważne jest rozwijanie animacji oraz przede wszystkim- edukacji kulturowej. W świecie kultury trwa zażarta dyskusja na temat roli edukacji kulturalnej. To, czym do tej pory zajmowały się instytucje kultury określa się mianem „upowszechniania kultury”. W pojęciu tym mieści się propagowanie wiedzy o kulturze, dziedzictwie kulturowym, tradycjach, sztuce. Podsumowując, jest to analiza dotychczasowego dorobku kulturalnego. Edukacja kulturowa stoi po przeciwnym biegunie. Opiera się na kreowaniu nowych relacji pomiędzy poszczególnymi elementami kultury, łączeniu je w nowe idee, syntetyzowaniu naszego dziedzictwa z tym co nowe. Co więcej, pojęcie to wpływa na zmianę charakteru naszego uczestnictwa w kulturze- z pasywnego, zakładającego tradycyjne, zinstytucjonalizowane formy uczestnictwa (wystawy, koncerty, festyny) na aktywne, gdzie odbiorca kultury staje się jej równoczesnym wytwórcą.

Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej służy wspieraniu edukacji kulturowej rozumianej jako aktywne, twórcze, krytyczne formy uczestnictwa w kulturze. Naszym zadaniem jest prowadzenie działań w kierunku:

-Identyfikacji instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturową w regionie oraz diagnoza zasobów i ograniczeń dla rozwoju edukacji kulturowej i artystycznej w regionie.

-Prowadzenia działalności szkoleniowej wzmacniającej kompetencje edukatorów i nauczycieli , oraz rozwijanie systemów i źródeł informacji, pomocnych w zakresie edukacji kulturowej i artystycznej. Nasze zajęcia prowadzą uznani pedagodzy i edukatorzy, którzy przekazują swoją wiedzę o metodach pracy, a także dzielą się doświadczeniami z realizacji własnych projektów. Szkolenia wyposażą w wiedzę i umiejętności przydatne w działaniach z zakresu edukacji kulturowej.

-Przygotowywania otwartych konkursów, finansujących przedsięwzięcia edukacyjne realizowane wspólnie przez instytucje i organizacje reprezentujące oświatę i kulturę na terenie województwa świętokrzyskiego.

-Tworzenia sieci współpracy pomiędzy osobami zatrudnionymi w instytucjach i organizacjach kulturalnych i oświatowych oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Do udziału w naszym projekcie zapraszamy wszystkich, którzy szukają możliwości realizowania projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także odkrywania kultury na nowo. Mile widziani są nauczyciele, pedagodzy, pracownicy ośrodków kultury i bibliotek, a także aktywiści stowarzyszeń niezależnych oraz animatorzy. Nasza wspólna praca na nowo zdefiniuje to czym jest kultura i jak wiele ma do zaoferowania społeczności.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:
W związku z odejściem na emeryturę pani Małgorzaty Michałowskiej-Wójcik, która przyczyniła się do powstania ŚAEK i przez 2 lata z powodzeniem pełniła funkcję koordynatora projektu, przedstawiamy  kadrę zarządzającą ŚAEK. W naszym gronie powitaliśmy Łukasza Kopczyńskiego, który od 2017 roku związany jest z projektem jako dziennikarz, zaś nowym koordynatorem ŚAEK została Karolina Opałko, obecna w projekcie od 2016 roku. Działamy!
Nasza kadra:
Koordynator:
Karolina Opałko, tel. 41 36 55 133
Asystenci:
Michał Ziomber, tel. 41 36 55 144; Łukasz Kopczyński, tel. 41 36 55 173