Przed nami II etap konkursu realizowanego w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej


Do 5 czerwca 2018 roku do godziny 15.00 przyjmowane będą wnioski konkursowe dla projektów wyłonionych w I etapie konkursu regrantingowego. Każdy z siedmiu uczestników programu Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej, którego wniosek uzyskał pozytywną opinię Jury (o czym informowaliśmy w osobnym wpisie) powinien dostarczyć nowy formularz zgłoszeniowy na adres Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego, ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce, w wersji papierowej i  elektronicznej.
W załącznikach dostępne są regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia wraz ze wskazówkami dotyczącymi jego prawidłowego wypełnienia. Niezbędne przy składaniu wniosku są: załącznik nr 2 i 3. Pozostałe dokumenty mają charakter informacyjny i będą potrzebne w przypadku uzyskania finansowego wsparcia przy dalszej realizacji projektu.
Po 5 czerwca 2018 r. komisja ekspertów dokona analizy wszystkich zgłoszonych projektów i wyłoni najlepsze propozycje, którym przyznane zostaną środki  na ich realizację w ramach programu Bardzo Młoda Kultura. Ich lista zostanie opublikowana na stronie ŚAEK. Zapraszamy do śledzenia!  
Załączniki:
SAEK-Regulamin-regrantingu-2018
Umowa-regrantingowa-wzor-2018
zał-2-formularz-zgloszeniowy-na-2-etapie-2018
zał-3-preliminarz-kosztow-na-2-etapie-2018
zał-4-formularz-sprawozdawczy-2018
zał-5-zestawienie-faktur-2018

Zakończyliśmy I etap konkursu regrantingowego ŚAEK 2018

Do I etapu konkursu zgłoszono 7 projektów stworzonych przez uczestników warsztatów Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej. Po dokonaniu analizy wszystkich projektów, Jury w składzie: Małgorzata Rudnica – kierownik Oddziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Anna Przeorska – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Karolina Opałko – koordynator projektu ŚAEK, główny instruktor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, Michał Ziomber – asystent koordynatora projektu ŚAEK, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach oraz Łukasz Kopczyński – asystent koordynatora projektu ŚAEK, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, sekretarz Jury, zdecydowało zakwalifikować do drugiego etapu wszystkie zgłoszone projekty, które spełniały wymogi formalne. Pełna lista zakwalifikowanych projektów dostępna w załączniku. Przed nami kolejny etap, w którym wyłonione zostaną najlepsze projekty, które uzyskają dotację na ich realizację. Autorzy zwycięskich projektów, którzy uzyskają dofinansowanie będą mogli wziąć udział w warsztatach, które pomogą opracować pełną wersję wniosku, potrzebną do realizacji projektu. Termin składania wniosku zawierającego rozwinięcie przyjętego na pierwszym etapie zgłoszenia mija 5 czerwca 2018 r. o godz. 15.00. Wypełnione formularze należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce, w wersji papierowej i elektronicznej. Konkurs regrantingowy jest jednym z elementów programu Bardzo Młoda Kultura, realizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury i Województwo Świętokrzyskie. Załączniki: Lista fiszek 2018 Ocena merytoryczna 2018 Protokół obrad I etap 2018

Zapraszamy do konkursu regrantingowego!

Za nami większość warsztatów tegorocznej edycji Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej realizowanej w ramach ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury współfinansowanego przez Województwo Świętokrzyskie. Serdecznie dziękujemy za udział w warsztatach wszystkim uczestnikom, wykładowcom i opiekunom. Spotkania w trzeciej odsłonie projektu realizowaliśmy równolegle w 5 powiatach województwa świętokrzyskiego: kieleckim, koneckim, pińczowskim, sandomierskim i starachowickim. Udział w nich pozwolił uczestnikom wzbogacić dotychczasową wiedzę i zdobyć nowe, cenne doświadczenia, które mamy nadzieję zaprocentują w przyszłości. Warsztaty odbywające się w ramach ŚAEK certyfikuje Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, a dokumenty uczestnictwa zostaną przesłane w ciągu najbliższych 2 tygodni do instytucji, w których odbywały się warsztaty w każdym z powiatów. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników warsztatów do udziału w konkursie regrantingowym. Zachęcamy do tworzenia partnerstw międzysektorowych, poszukiwania nowych kontaktów i kierunków działań w ramach edukacji kulturowej. W załącznikach dostępne są wszystkie dokumenty potrzebne w procesie konkursowym. Zapraszamy również do śledzenia naszej strony www.saek.pl  oraz  www.wdk-kielc.pl, gdzie znaleźć można dokumentację i pomysły zrealizowane w latach 2016-2017. Życzymy wielu inspirujących pomysłów i owocnej pracy 🙂 Załączniki:
SAEK Regulamin regrantingu 2018
Umowa regrantingowa – wzor 2018
zał 1 formularz zgloszeniowy na 1 etapie – 2018
zał 2 formularz zgloszeniowy na 2 etapie 2018
zał 3 preliminarz kosztow na 2 etapie – 2018
zał 4 formularz sprawozdawczy 2018
zał 5 zestawienie faktur 2018„
Dokonano oceny projektów zgłoszonych do pierwszego etapu konkursu regrantingowego. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano 9 projektów. Autorom wszystkich wniosków serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Tym, których projekty zostały wybrane - gratulujemy! Wybrane projekty znajdują się pod linkiem: http://saek.pl/wp-content/uploads/2016/07/Protokół-z-I-etapu-oceny-na-stronę.docx

ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA EDUKACJI KULTUROWEJ

KONKURS REGRANTINGOWY

2016

Regulamin konkursu regrantingowego w ramach projektu Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej realizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach

Poprawiony formularz do pobrania dostępny pod linkiem:

http://saek.pl/wp-content/uploads/2016/08/Formularz-na-II-etapie-konkursu-regrantingowego-12.08.2016.doc lub  sam regulamin pod linkiem: http://saek.pl/wp-content/uploads/2016/08/SAEK-Regulamin-regrantingu-12.08.doc